Sine Grønborg Knudsen

Specialkonsulent, ph.d.
Diabetes Management Forskning,
Team: Lighed og Diabetes 

​Kontakt


Tlf. 29 67 73 30


Forskningsområde


  • Sundhedspolitiske strategier og styringsformer: Jeg belyser, hvordan personer med kronisk sygdom ledes i sundhedssystemet og leder dem selv. Jeg er særligt interesseret i sundhedsfremmende strategier og livsstilinterventioner og måde hvorpå de er koblet til et samfunds given (sundheds)politik.

  • Lighed i sundhed: Jeg belyser, hvordan adgang til og brug af sundhedsvæsenet kan forbedres for mennesker med langvarig kronisk sygdom. Mine forskningsinteresser inkluderer mødet mellem system, professionelle og borgere, og hvilken betydning det har for lighed i det danske sundhedsvæsen.

Aktuel forskning

Sammen om diabetes og multisygdom på Bornholm (SDMB)

Formål: at øge adgangen til og anvendelsen af forebyggelse og behandling for personer med diabetes og multisygdom på Bornholm. Målet er at udvikle og implementere en model for en tværsektoriel intervention som gør det lettere at leve med sygdommene og mindsker risikoen for komplikationer. 

Samarbejdspartnere: Bornholms Regionskommune, Bornholms Hospital, Alment praktiserende læger Bornholm, Bornholms Diabetesforening. 


Redaktør