Sofie Hædersdal

​Ph.d.-studerende, MD
Clinical Metabolic Physiology

​Kontakt

 E-mail sofie.haedersdal@regionh.dk

Forskningsområde

1. Hyperglukagonæmi og type 2 diabetes
Type 2 diabetes patofysiology er associeret med forhøjede faste niveau af glukagon, hvilket kan bidrage til patienternes hyperglykæmi. Efter indtag af oral glukose supprimeres glukagon niveauerne ikke som hos raske individer, og kan ofte stige og bidrage yderligere til postprandiel hyperglykæmi. 

2. Glukagonreceptorantagonisme
Diabetisk hyperglukagonæmi har derfor drevet en årelang række af forsøg på udvikling af lægemidler, som kan blokere glukagons virkning på leveren og dermed mindske den endogene glukose produktion. I nedenstående ph.d.-studier bruger vi en glukagonreceptor antagonist som et fysiologisk værktøj til at undersøge glukagons rolle under forskellige fysiologiske opsætninger (inkretin effekt, sukkerudsving efter måltidstest samt i kombination med DPP-4 og SGLT-2 hæmmere).

3. Fordele og ulemper ved glukagonreceptorantagonisme og lever-pancreas cross-talk
Glukagonreceptorantagonisme er i kliniske forsøg vist at være associeret med derangerede lipider i plasma, transaminase forhøjelse og leversteatose samt alpha-celle hyperplasi (gnavere).
Derfor fokuseres der i igangværende forsøg på Clinical Metabolic Physiology og Yale University på at kunne forklare mekanismen bag leverpåvirkningen og lever-pancreas cross-talk.

Aktuel forskning

Ph.d.-studierne udgående fra clinical metabolic physiology, SDCC:
1) Dissection of the gastrointestinal-mediated glucose disposal and incretin defect in patients with type 2 diabetes – the role of glucagon.
2) The role of glucagon signaling in the effects of dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors.

Jan-Dec 2018 Postgraduat forskningsstilling på  Yale University, Department of Endocrinology, School of Medicine.
Prof. Kitt F Petersen & Prof. Gerald Shulman.
1) Non-Invasive assessment of glucagon’s effects on hepatic glucose and mitochondrial metabolism using a glucagon receptor antibody

Co-investigator in PIONEER 6: A trial investigating the cardiovascular safety of oral semaglutide in subjects with type 2 diabetes.

 

Redaktør