Tina Fløyel

​Forsker, Cand.Scient., ph.d.
Translationel type 1-diabetesforskning

Portrætfoto af forsker Tina fløyelKontakt

E-mail: tina.floeyel@regionh.dk
Tlf. 22 15 55 96

Forskningsområde

Min forskning fokuserer på β-celle/ø biologi og type 1 diabetes. Jeg brænder for translationel diabetes forskning, som kan føre til identificering og udvikling af nye lægemidler samt biomarkører for sygdomsprædiktion og progression.

Mit primære interesseområde er cellulær og molekylærbiologisk forståelse af de insulin-producerende β-celler, men favner også andre forskningsområder, såsom funktionel genomics, inflammatoriske biomarkører og ikke-kodende RNA. Jeg har ekspertise indenfor in vitro og ex vivo modeller for β-celle dysfunktion og død. Perspektivet er på sigt at kunne bevare β-celle funktionen hos personer med type 1 diabetes.   

Cathepsin proteaser i type 1 diabetes

Fokuserer på at forstå funktionen af de lysosomale cathepsin proteaser i β-cellerne samt deres kobling til type 1 diabetes.

Funktionel genomics i type 1 diabetes

Type 1 diabetes kandidatgener bliver undersøgt for deres funktionelle rolle(r) i β-cellen. Målet er at oversætte observationer fra genetiske studier til forståelse af sygdomsmekanismerne på β-celle niveau.

Ikke-kodende RNA i type 1 diabetes

Formålet er at forstå rollen af ikke-kodende RNA i β-celler og diabetes. Vi har allerede identificeret mikroRNA og lange ikke-kodende RNA, som er udtrykt og reguleret af pro-inflammatoriske cytokiner i øer og β-celle linjer.

Inflammatoriske biomarkører i diabetes

Undersøgelse af pro- og anti-inflammatoriske markører i blodet med henblik på at identificere biomarkører for udvikling, progression og behandling i type 1 diabetes.

Aktuel forskning

Projekt: Involvering af cathepsin S i type 1 diabetes sygdomsudvikling og progression

Formål: At undersøge om cathepsin S påvirker β-celle funktion og udvikling af type 1 diabetes. Ved hjælp af celle- og musemodeller for type 1 diabetes vil vi undersøge om hæmning af cathepsin S påvirker β-celle funktion og beskytter mod diabetes. Vi vil også undersøge om cathepsin S niveauet i blodet kan være en biomarkør for sygdomsudvikling og progression.
Samarbejdspartnere: Karsten Buschard, Jesper Johannesen, Decio L Eizirik.

Projekt: Cathepsiner i type 1 diabetes

.Samarbejdspartnere: Decio L Eizirik, Aashiq H Mirza, Thomas Reinheckel.

Redaktør