Tina Fløyel

​Postdoc,
Type 1 Diabetes Biology

​Kontakt

E-mail: tina.floeyel@regionh.dk
Tlf. 22 15 55 96

Forskningsområde

At undersøge type 1 diabetes kandidatgener i relation til beta-cellernes funktion og forstå deres rolle i sygdomsudviklingen - med særligt fokus på cathepsin protease familien. Kandidatgenernes funktion i beta-cellerne bliver undersøgt ved hjælp af knockdown og overudtryk forsøg.

Aktuel forskning

1. Cathepsiner og type 1 diabetes
Formål: At karakterisere cathepsin proteaserne i beta-celler og immun celler og forstå deres involvering i udviklingen af type 1 diabetes
Samarbejdspartnere: DL Eizirik

2. Cathepsin H og beta celle funktion
Formål: At forstå de underliggende mekanismer bag cathepsin H’s beskyttende effekt på beta-celle funktionen
Samarbejdspartnere: DL Eizirik, T Reinheckel

Redaktør