Tina Vilsbøll

​Overlæge, professor,
Translationel type 2-diabetesforskning

Professor Tina VilsbøllKontakt

E-mail:tina.vilsboell.01@regionh.dk
Tlf. 40 94 08 25


Forskningsområde

Tina Vilsbøll er professor i klinisk endokrinologi med fokus på diabetes, inkretinhormoner og betacellefunktion. Forskningen med Tina Vilsbøll som ansvarlig har bidraget til at ændre forståelsen af diabetes og peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner har central betydning for vigtige, men hidtil uopdagede sygdomsmekanismer.

Det overordnede forskningsmål er at identificere og videreudvikle forebyggende tiltag og antidiabetiske behandlingsmodaliteter – og således drive diabetologien fremad og tilbyde patienter med diabetes og relaterede sygdomme den bedst mulige behandling.

Aktuel forskning

Eksempler på igangværende kliniske studier:

  • Kliniske projekter med formålet at kortlægge mavetarmkanalens rolle i den humane glukosemetabolisme og dens betydning for udviklingen og behandlingen af diabetes. Projekterne tager udgangspunkt i tarmhormonerne glucagon-like peptide-1 (GLP-1) og glucose dependent insulinotropic polypeptide (GIP)'s rolle i patofysiologien ved prædiabetes, diabetes og monogenetisk diabetes. 

  • Kvinder med tidligere svangerskabsbetinget diabetes er i høj risiko for at udvikle type- 2-diabetes senere i livet. Disse kvinder og udgør derfor en interessant studiepopulation, når ønsket er, at studere de tidlige stadier af type 2-diabetes og fedtlever. Med dette projekt undersøges effekten af en moderne diabetesbehandling (GLP-1-receptoragonist) på fedtleversygdom hos kvinder med tidligere svangerskabsbetinget diabetes. Deltagerne undersøges, før og efter aktiv/ingen behandling i 5 år.

  • Andre igangværende studier fokuserer på diabetes og kardiovaskulær sygdom hos personer med type 1- og type 2-diabetes. Studierne har specielt fokus på risiko for hjerterytmeforstyrrelser i forbindelse med lavt blodsukker.

  • Tværsektorielle behandlingsforløb for patienter med type 2-diabetes i stratificeringsniveau 2. Et ph.d.-projekt er netop afsluttet og endnu et er i gang. Der afventes aktuelt 2 års data fra studiet.

  • Effekten af højintens intervaltræning (HIIT) til personer med prædiabetes. Stort klinisk studie inkluderende knap 100 personer er afsluttet og sammenfatning af data under udarbejdelse.  


 

Redaktør