Troels Mygind Jensen

​Postdoc
Klinisk epidemiologi, prædiktion og prognose

Troels Mygind JensenKontakt

E-mail: troels.mygind.jensen@regionh.dk
Tlf. 30 91 32 83

  

Forskningsområde

Biomarkører for type 2 diabetes og komplikationer

Undersøgelse af nye biologiske markører der kan bruges til at forudsige og beskrive forløbet fra prædiabetes til type 2 diabetes og følgesygdomme.

Aktuel forskning

1. RHAPSODY – ”Risk Assessment and ProgreSsiOn of Diabetes”

RHAPSODY-konsortiets formål er identificere, beskrive og validere biomarkører, der kan bruges til tidlig opsporing eller behandling af diabetes.

Ved at kombinere kliniske og genetiske data fra en række europæiske befolkningsstudier, vil forstyrrelser i glukosemetabolisme før og efter diabetesdiagnose blive undersøgt. Desuden vurderes samspillet med genetiske faktorer med det samlede sigte at finde biologiske faktorer, der er involveret i dysregulering af glukose.

RHAPSODY-projektet involverer en lang række akademiske og industri-partnere, hvor SDCC indgår i et særligt tæt samarbejde med Lund University Diabetes Centre (Malmö, Sverige), SIB Swiss Institute of Bioinformatics (Lausanne, Schweiz) og Novo Nordisk (Måløv, Danmark).

Læs mere på Rhapsody-website

2. Methylglyoxal - en mulig markør for diabetiske komplikationer

Projektet har til formål at undersøge hvordan methylglyoxal – et biprodukt fra omsætning af glukose – er involveret i udvikling af diabetiske følgesygdomme som f.eks. nyre- og nervesygdom.

Type 2 diabetes er primært karakteriseret ved forstyrrelser i reguleringen af glukose, dog kan andre faktorer være involveret. Methylglyoxal, et bi-produkt af glukosemetabolisme, har en mulig rolle i udviklingen af diabetiske følgesygdomme. Dette kan være med til at forklare hvorfor nogle diabetespatienter, der ellers er velreguleret ifht. blodsukker, alligevel udvikler følgesygdomme. Viden om disse mekanismer kan bidrage til at vurdere hvilke patienter der er i høj risiko for at udvikle disse sygdomme, og samtidig bidrage til udviklingen af nye behandlingsmuligheder.
Derfor sigter projektet på at undersøge forbindelsen mellem methylglyoxal (samt molekyler afledt heraf, de såkaldte ’advanced glycation end-products’) og nyre-, nerve- og hjertekarsygdom.

Projektet udføres som led i et samarbejde med Heidelberg Universitet, Heidelberg, Tyskland.Redaktør