Verena Hirschberg Jensen

​Postdoc,
Translationel type 1-diabetesforskning

​Kontakt

E-mail: verena.hirschberg.jensen.01@regionh.dk
Tlf. 42 42 60 05

Forskningsområde

Jeg er interesseret i, hvordan ændringer i cellulær energimetabolisme bidrager til udvikling af metaboliske sygdomme, herunder diabetes. Identifikation af ændringer i mitokondriefunktion under forskellige faser af diabetes kan føre til nye behandlingsinitiativer eller forebyggelse af diabetes.

Blodcelle bioenergetik som en markør for metabolisk sundhed

Perifere blodmononukleære celler (PBMC'er) er en let tilgængelig cellepopulation, der har vist sig at indeholde metaboliske forandringer i forskellige sygdomme. Som led i RESET-studiet (link til studie her), undersøger jeg om mitokondrierespiration og glykolytisk kapacitet af PBMC'er afspejler den metaboliske tilstand hos personer med stor risiko for at udvikle type 2 diabetes.

Type 1 diabetes (T1D) kandidatgener og mitokondriefunktion i cytokin-induceret beta-celledød

De insulinproducerende beta-celler har en meget karakteristisk cellulær metabolisme, som gør det muligt for dem at udføre deres biologiske funktion, dvs glukosestimuleret insulinsekretion. Visse gener, som er forbundet med risikoen for at udvikle T1D, påvirker beta-cellerne ved at regulere deres følsomhed for cytokin-induceret celle død. Ved brug af forskellige cellemodeller, undersøger jeg om dette sker på mitokondrielt niveau.

Aktuel forskning

Blodcelle bioenergetik i RESET-studiet

Formål: At undersøge den metaboliske status på et cellulært niveau før og efter 13 ugers tidsbegrænset spiseintervention hos personer med stor risiko for at udvikle type 2 diabetes (project link). Samarbejdspartnere: K. Færch, J. Salling Quist

Påvirkningen af cytokiner på cellulær bioenergetik og moduleringen herpå af T1D kandidatgener

Formål: At teste effekten af T1D-kandidatgener på beta-celle bioenergetik ved at gen-overudtryk og knockdown i tilstedevær af cytokiner.


Redaktør