Vibeke Stenov

Postdoc, Ph.d., MA (kommunikation og psykologi), RN
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: vibeke.stenov@regionh.dk
Tlf. +45 30 91 29 21


Forskningsområde

1. Diabetesuddannelse og støtte
Med henblik på at fremme psykologisk velbefindende, generel livskvalitet samt bedre mulighederne for at håndtere diabetes i hverdagen.

Med henblik på at fremme og måle patientinvolvering i behandlingen

2. Innovative metoder
Udvikling og implementering af komplekse interventioner målrettet sundhedsprofessionelle såvel som voksne med diabetes. Det har involveret udvikling og test af nye metoder, modeller og dialogværktøjer med henblik på:

  • At forebygge diabeteskomplikationer og forbedre livskvaliteten blandt voksne med diabetes.
  • At støtte og forbedre sundhedsprofessionelles kommunikationsform og samarbejdsevner såvel som at styrke peer support blandt grupper af voksne med diabetes.
  • At udvikle og teste nye koncepter til kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelles særligt i forhold til at fremme patientinvolvering og psykosocial støtte i behandlingen.

Forskningsmetoder:
Anvender brugerdreven innovation såsom aktionsforskning, design-baseret forskning samt virkningsevaluering. Det har medført, at målgruppen er involveret i forskningsprocessen.

Aktuel forskning

1. Peer-support game
Formål: At udvikle og teste et brætspil for at fremme brugerinvolvering, vidensdeling og læring blandt voksne med type 2 diabetes.
Samarbejdspartnere: Copenhagen Game Lab og kommuner i Region Hovedstaden.
 
2. DEPSY (The effect of tailored Diabetes Education to nurses in PSYchiatry)
Formål: At udvikle og teste hvordan patientrapporterede oplysninger blandt voksne med diabetes og psykisk sygdom kan anvendes til at evaluere et diabetesuddannelsesforløb i psykiatrien
Samarbejdspartnere: Uddannelsesenheden, Steno Diabetes Center Copenhagen.

3. UPRO (How can we Use Patient-Reported Outcomes to promote patient-centred care and psychosocial support in type 1 diabetes routine consultations?)
Formål: At undersøge hvordan patientrapporterede oplysninger om psykisk velbefindende kan anvendes i rutinekonsultationer for personer med type 1 diabetes .Redaktør