Vibeke Stenov

Postdoc, Ph.d., MA (kommunikation og psykologi), RN
Diabetes Management Forskning, Sundhedsfremme

Kontakt

E-mail: vibeke.stenov@regionh.dk
Tlf. 30 91 29 21


Forskningsområde

1. Diabetesuddannelse og støtte
Med henblik på at fremme psykologisk velbefindende, generel livskvalitet samt bedre mulighederne for at håndtere diabetes i hverdagen.

Med henblik på at fremme og måle patientinvolvering i behandlingen

2. Innovative metoder
Udvikling og implementering af komplekse interventioner målrettet sundhedsprofessionelle såvel som voksne med diabetes. Det har involveret udvikling og test af nye metoder, modeller og dialogværktøjer med henblik på:

  • At forebygge diabeteskomplikationer og forbedre livskvaliteten blandt voksne med diabetes.
  • At støtte og forbedre sundhedsprofessionelles kommunikationsform og samarbejdsevner såvel som at styrke peer support blandt grupper af voksne med diabetes.
  • At udvikle og teste nye koncepter til kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelles særligt i forhold til at fremme patientinvolvering og psykosocial støtte i behandlingen.

Forskningsmetoder:
Anvender brugerdreven innovation såsom aktionsforskning, design-baseret forskning samt virkningsevaluering. Det har medført, at målgruppen er involveret i forskningsprocessen.

Aktuel forskning

1. ’DIABETES PÅ SPIL- et spil om dilemmaer i livet med diabetes’
Formål: At udvikle og afprøve et brætspil til at:

  • Facilitere dialog om hverdagslivets udfordringer med diabetes på en sjov og legende måde
  • Fremme at deltagerne får øje på deres egne og andres styrker og udfordringer
  • Skabe involvering og taletid til alle
  • Give underviseren indsigt i deltagernes udfordringer og præferencer mhp den efterfølgende tilrettelæggelse af undervisningsforløbet

Samarbejdspartnere: Copenhagen Game Lab og kommuner i Region Hovedstaden, Region Sjælland og Region Syd

2. DEPSY (The effect of tailored Diabetes Education to nurses in PSYchiatry) Delstudie: Udvikling og afprøvning af spørgeskema til evaluering af patientoplevede effekt af et uddannelsesforløb for sygeplejefagligt personale i distriktspsykiatriske ambulatorier
Formål: Hvilke patientrapporterede oplysninger er relevante og brugbare til at måle den patientoplevede effekt af et uddannelsesforløb for sygeplejefagligt personale i distriktspsykiatriske centre, som har fokus på at øge kvaliteten af diabetesbehandlingen

Samarbejdspartnere: Uddannelsesenheden, Steno Diabetes Center Copenhagen


Redaktør