​​​

Barrierer og facilitatorer for deltagelse i diabetisk retinopati screening blandt personer med type 2 diabetes

I projektet anvendes kvalitative og kvantitative forskningsmetoder til at undersøge, hvad der har betydning for deltagelse i diabetisk retinopati screening blandt personer med type 2-diabetes. Denne viden bruges til at identificere mulige indsatsområder og udforske initiativer for at øge deltagelsen i screening. 
Den mest almindelige komplikation af type 2-diabetes er diabetisk retinopati, som kan forårsage synsforstyrrelser og blindhed. Risikoen for synstab kan i vid udstrækning forebygges, hvis det opdages og behandles i tide.

Nøglen til tidlig opsporing er screening i form af regelmæssige øjenundersøgelser, idet diabetisk retinopati til en start er uden symptomer. I Danmark er screening for diabetisk retinopati implementeret nationalt og tilbydes gratis til alle personer med diabetes. Nationale opgørelser viser dog, at ikke alle deltager regelmæssigt. Samtidig er der en andel, der aldrig eller kun sjældent kommer til en øjenundersøgelse. De præcise tal for dette kendes ikke. Idet screening kan mindske risikoen for synsforandringer, er det vigtigt at sikre regelmæssig deltagelse. 

Ved at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for deltagelse i øjenundersøgelser, kan vi gøre en indsats for at mindske eventuelle barrierer og styrke deltagelse. Dette vil kunne bidrage til at mindske svære synsforandringer og blindhed blandt danskere med type 2-diabetes.

I projektet analyseres data fra nationale registre og der udføres kvalitative interviews og workshops med personer med type 2 diabetes, praktiserende læger og privat praktiserende øjenlæger. 

Mål

Formålet med projektet er at undersøge hvilke faktorer, der har betydning for deltagelse i diabetisk retinopati screening blandt personer med type 2-diabetes samt udforske mulige initiativer for at øge deltagelsen i retinopati screening. 

Samarbejdspartnere

Projektet er samarbejde mellem Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet og Steno Diabetes Center Copenhagen.
Redaktør