Butyful

​I dette studie undersøges Butyrats effekt på inflammation og albuminuri hos personer med type 1-diabetes, albuminuri og tarminflammation.

Diabetiske følgesygdomme er hyppige og ofte alvorlige og har store konsekvenser for personer med diabetes. Ud over de klassiske følgesygdomme som  øjen-, nyre-, nerve- og karsygdom oplever mange personer med diabetes også  symptomer fra mave-tarmkanalen. Symptomerne kan skyldes diabetisk nervesygdom, men inflammation i tarmene spiller måske også en rolle. Inflammation i tarmene har muligvis også betydning for udvikling af diabetisk nyresygdom. Tidligere studier har indikeret, at tilførsel af butyrat kan hæmme inflammation i tarmene. Butyrat dannes i forvejen i tarmene, når tarmbakterier nedbryder fibre fra kosten.


Vi vil undersøge, hvorvidt behandling med butyrat kan hæmme inflammation i tarmene, som ses hos nogle personer med type 1-diabetes og proteinudskillelse i urinen.

Vi vil desuden undersøge, om butyrat mindsker symptomer fra mave-tarmkanalen, og om det kan forebygge diabetiske følgesygdomme, særligt diabetisk nyresygdom.

Vi inkluderer 48 personer med type 1-diabetes og proteinudskillelse i urinen samt tegn på en inflammation i tarmene. Deltagerne behandles med kosttilskuddet natriumbutyrat (3,6 g) eller placebo i 12 uger.

Mål

Vi vil undersøge, hvorvidt kosttilskuddet butyrat kan hæmme inflammation i tarmene, og om butyrat ændrer en række markører for inflammation og diabetiske følgesygdomme samt symptomer fra mave-tarmkanalen.

Vi ønsker at få mere viden om, hvorvidt inflammation i tarmene spiller en rolle for udviklingen af diabetiske følgesygdomme som diabetisk nyresygdom. På sigt er ønsket at kunne identificere de personer med type 1-diabetes, der er i størst risiko for at udvikle diabetiske følgesygdomme, særligt diabetisk nyresygdom, for at kunne udvikle en skræddersyet forebyggelse eller behandling til den enkelte person med diabetes.

Samarbejdspartnere

The FinnDiane Study Group, Folkhälsan Research Center, Helsinki, Finland


Redaktør