CUSTOM - CUlturally Sensitive TOols and Methods for ethnic minorities

​Formålet med CUSTOM er at udvikle og evaluere en intervention, der øger adgangen til kulturelt tilpasset diabetesuddannelse og støtter etniske minoriteter i at tage sundhedsfremmende beslutninger.

Sammenlignet med etniske danskere, har ikke-vestlige etniske minoritetsgrupper 2,5 gange større risiko for at udvikle type 2-diabetes. Derudover er de mindre tilbøjelige til at drage fordel  af diabetesuddannelse  og støtte (DSMES). Selvom undersøgelser viser, at kulturelt hensigtsmæssig DSMES kan forbedre glykæmisk kontrol og sundhedsadfærd, mangler der viden om effektive uddannelsesstrategier og metoder rettet mod etniske minoriteter.

Formål

Formålet med CUSTOM er at udvikle og evaluere en intervention, der øger adgangen til kulturelt tilpasset DSMES og støtter etniske minoriteter i at tage sundhedsfremmende beslutninger.

CUSTOM betragtes som en kompleks intervention,  da der er mange interagerende komponenter i designet samt komplekse adfærdsændringer hos både leverandører og modtagere af interventionen. Derudover er der mange stakeholders og en række forskellige udfald. Projektet vil blive gennemført som en pragmatisk kontrolleret undersøgelse.

Interventionen vil blive testet i tre arme:

  • Gruppe A: Center for Diabetes, Københavns Kommune, n = 103
  • Gruppe B: Lokalsamfund i Tingbjerg, Københavns Kommune, n = 103
  • Gruppe C: Almindelig pleje i det vestlige område af København, kommunerne Høje-Taastrup, Hvidovre, Albertslund, Brøndby og Ishøj, n = 103

Gruppe A og B modtager de samme interventioner, men i forskellige sammenhænge - et lokalsamfund og et diabetescenter. Deltagere i kontrolgruppen modtager sædvanlig pleje, som kan omfatte individuel vejledning og / eller gruppebaseret uddannelse i en dansktalende gruppe.

Ved brug af designbaseret forskning er interventionen udviklet i samarbejde med forskere, målgruppen og sundhedspersonale fra Center for Diabetes (Københavns Kommune).

Formål

Formålet med interventionen er, gennem levering af kulturelt tilpasset DSMES, at støtte etniske minoriteter med type 2 diabetes i at tage sundhedsfremmende beslutninger, samt at opnå indsigt i I deres mål, værdier og motivationer for at forbedre deres diabetes egenomsorg. Målgruppen udgør etniske minoriteter, hvis modersmål er enten arabisk, urdu eller tyrkisk.

Samarbejdspartnere

Center for Diabetes, Københavns Kommune og Aalborg Universitet (CO-PI, Charlotte Glümer, Centre Director and Professor ).

Andre samarbejdspartnere inkluderer 5 kommuner i det vestlige københavnsområde (Kommunerne Høje-Taastrup, Hvidovre, Albertslund, Brøndby og Ishøj).Redaktør