​​

Naturfamilier

​Naturfamilier er en intervention, der er udviklet og implementeret af Danmarks Naturfredningsforening. Interventionen evalueres af Health Promotion Research ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Interventionen er baseret på en familie til familie tilgang og målrettet børnefamilier. Formålet med interventionen er at fremme mental og social sundhed samt naturtilknytning gennem øget eksponering for naturen.

Baggrund

Eksponering for natur synes at have en positiv effekt på en række sundhedsfremmende parametre, fx mental velvære, psykologisk funktion, stress og sociale færdigheder og relationer (Mygind et al. 2019). At involvere familier i sundhedsfremmende initiativer kan desuden være en effektiv strategi til at forbedre børns sundhed og velvære, da børns sundhedsadfærd er stærkt påvirket af familien (Verdenssundhedsorganisationen, 2007). Forældre har afgørende indflydelse på deres børns livsstil, og forældrenes sundhedsstatus er tæt knyttet til deres børns (Vedanthan et al., 2016). Sundhedsinterventioner, der udelukkende fokuserer på det enkelte barn, kan være mindre effektive end interventioner, der også adresserer den sociale kontekst, som familien udgør, og hvor børn naturligt er indlejrede. Derfor kan familiebaserede tilgange være relevante i interventioner og programmer, der sigter mod at forbedre børns sundhed og trivsel.

Kontakt med naturen bliver fremhævet som et sundhedsfremmende initiativ og en effektiv befolkningsstrategi (Maller, Townsend, Pryor, Brown & Leger, 2005) med potentiale til at øge engagementet i naturbaserede aktiviteter senere i livet (Asah, Bengston, Westphal & Gowan, 2018). Naturbaserede interventioner for familier, fx Naturfamilier, har således potentiale til at skabe en varig positiv indvirkning på sundheden gennem ”flow-on-effekter” fra eksponeringer for natur gennem familiemedlemmernes levetid.

Formål

Formålet med evalueringen af Naturfamilie-interventionen er at bidrage til vores forståelse af, hvornår og hvordan familie til familie aktiviteter i naturen fremmer mental og social sundhed blandt familier, der deltager i interventionen, og at opnå viden om udfordringer og muligheder i forbindelse med implementering af interventionen. 

Projektets overordnede mål er følgende:

  • 30.000 registrerede deltagende familier
  • 300 naturfamiliegrupper på landsplan
  • 3.000 aktiviteter planlagt inden 2022

Design

Evalueringen består af tre delstudier:

  1. Et realistisk review af familiebaserede interventioner i naturen, der undersøger kontekst, mekanismer og sundheds-outcome-konfigurationer
  2. En komparativ kvalitativ undersøgelse af to interventioner - Naturfamilieinterventionen (dansk) og Natursnokarna (svensk) med fokus på udfordringer og muligheder forbundet med implementering (inkluderende dokumentanalyser og interviews)
  3. Et mixed-method studie af eksponering for natur og selvrapporteret sundhed forbundet med deltagelse i Naturfamilier.

Samarbejdspartnere

  • Danmarks Naturfredningsforening 
  • Center for Børn og Natur, Københavns Universitet
Projektet er finansieret af Nordea-Fonden.​

Links

Læs mere på naturfamiliers hjemmeside


Redaktør