PERL - nyrebiopsi

​I PERL-studiet undersøges om behandling, der medfører sænkning af urinsyre-niveauet i blodet i form af medicinen allopurinol, vil have en beskyttende effekt i forhold til udviklingen af diabetisk nyresygdom. I det aktuelle studie, ønskes en yderligere karakteristik af deltagere i PERL-studiet, ved en nyrebiopsi for at undersøge mekanismer der fører til diabetisk nyresygdom med nyrebiopsier.

​Diabetisk nyresygdom er en følgesygdom til diabetes som fortsat medfører betydende sygdomsbyrde og dødelighed hos patienter med type 1 diabetes. Dette skyldes manglende viden om selve sygdomsmekanismerne, manglen på fx blod- eller urinprøver som kan påvise sygdommen på et tidligt stadie og effektive behandlingsmuligheder.   

Dette studie vil give muligheden for at kombinere vævsprøve-resultater fra nyren med den omfattende datamængde som er samlet i PERL-studiet.  Det er hypotesen i PERL-studiet at behandling der medfører sænkning af urinsyre-niveauet i blodet vil have en beskyttende effekt i forhold til udviklingen af diabetisk nyresygdom. Det er formodningen, at vævsprøver i form af nyrebiopsiprøver fra deltagere i PERL-studiet, vil kunne styrke studiet ved at give ny information om hvilke molekylære mekanismer der driver denne muligt beskyttende effekt af reduktion af urinsyreniveauet. Vi vil potentielt kunne finde nye måder at måle nyresygdommen på et tidligt stadium på en ikke-invasiv måde, dvs. fx blod eller urinprøve. Ligeledes vil der potentielt kunne findes nye behandlingsmetoder. Data indsamlet i forbindelse med dette studie vil desuden give et unikt sæt af vævsbaseret sygdomsprofiler som andre forskere vil kunne drage nytte af, hvorved udnyttelsen af nyrebiopsierne maksimeres.  

Mål

at undersøge mekanismer, der fører til diabetisk nyresygdom med nyrebiopsier

Samarbejdspartnere

Ph.D-studerende Christina Gjerlev Poulsen
Overlæge Thomas Elung-Jensen og Bo Feldt-Rasmussen, Nefrologisk afd. Rigshospitalet. Københavns Universitet
Markus Bitzer, Frank Brosius and Matthias Kretzler, University of Michigan
Michael Mauer, University of Minnesota
Projektansvarlig (Kontakt information):Redaktør