ProFos

​Effekt af probiotika og fibre på markører for diabetisk nyresygdom, inflammation og karskade hos patienter med type 1-diabetes og albuminuri.

Baggrund

Diabetisk nefropati er kendetegnet ved endotel-dysfunktion, hvilket resulterer i en defekt filtreringsbarriere, der forårsager albuminuri, faldende nyrefunktion, hypertension og hjerte-kar-sygdom. Nylige data har peget på en forbindelse mellem tarmmikrobiotika og kronisk nyresygdom. Det antages, at defekter i tarmbarrieren på grund af intestinal dysbiose, en mikrobiel ubalance i tarmen, tillader bakterietoksiner og andre proinflammatoriske stoffer at passere og forårsage systemisk betændelse, der skader endotelet. For at genoprette mikrobiel symbiose og derved styrke tarmbarrieren er forskellige behandlinger undersøgt. Fibre tjener som substrat til de gavnlige bakteriestammer, og probiotika er udvalgte bakterier, der har en gavnlig virkning på tarmen. Det antages, at et supplement af fructo-oligosaccharider og probiotika (præ- / probiotisk blanding) vil styrke tarmbarrieren og derved beskytte endotelet og nyrerne.

​Om studiet

I studiet undersøger vi:
  • om kosttilskuddet indeholdende fibre af typen fruktooligosakkarider samt probiotika (bakterier af typerne L. reuteri, L. rhamnosus og B. lactis) kan nedsætte albuminuri hos patienter med type 1 diabetes
  • samt om kosttilskuddet har en positiv effekt på inflammation i kroppen, nyrefunktionen, nerver, blodkar, tarmbarrieren og bakteriesammensætningen i tarmene.

Studiet er et dobbeltblindet, randomiseret, placebokontrolleret, single-center crossover-studie. Behandlingsperioden er 2 x 12 uger med 6 ugers udvaskning med en præ-/probiotisk blanding, 3 g to gange dagligt versus placebo. 46 patienter med type 1-diabetes og albuminuri rekrutteres fra Steno Diabetes Center Copenhagen. 

Mål

Det primære formål er at vurdere virkningen af tre måneders behandling med en præ- / probiotisk blanding på markører for nefropati og anden komorbiditet relateret til diabetes.

Samarbejdspartner

DSM Nutritional Products Ltd. KaiseraugstRedaktør