RESGUE1

​Et nationalt, prospektivt, observationelt studie af effekten af opstart af behandling med SGLT2-hæmmere hos voksne med type 1 diabetes.

Baggrund

SGLT2-hæmmere er for nylig blevet godkendt til behandling af type 1-diabetes. SGLT2-hæmmere påvirker renal glukosetransport og fremmer glukoseudskillelse i urinen. Dette har attraktive effekter, især ved sænkning af blodsukker uden øget risiko for hypoglykæmi såvel som en reduktion i kropsvægt. Da risikoen for hypoglykæmi og vægtøgning under intensivering af insulinbehandlingen er en betydelig barriere for optimal glykæmisk kontrol, kan SGLT2-hæmmere være en attraktiv supplerende behandling i type 1-diabetes. 
Derudover har SGLT2-hæmmere vist en 38% reduktion i hjertekar-dødeligheden hos patienter med type 2-diabetes. Denne effekt kan også være til gavn for personer med type 1-diabetes, som også har en øget risiko for hjertekar-sygdom.

 Den største begrænsning for anvendelse af SGLT2-hæmmere i type 1-diabetes er imidlertid en betydelig stigning i ketogenese og risikoen for DKA. Selv i de kontrollerede forsøg udviklede 2-3% af deltagerne med type 1-diabetes, der modtog SGLT2-hæmmere DKA trods den korte varighed af undersøgelserne (24 uger). Da der ikke findes data om risikoen for DKA under SGLT2-hæmning uden for de randomiserede kontrollerede forsøg, vil vi iværksætte en landsdækkende kontrolundersøgelse af brugen af SGLT2-hæmmere i type 1-diabetes. Dette vil sikre opfølgning af effektivitets-, sikkerheds- og patientrapporterede resultater for SGLT2-hæmmere behandling af type 1-diabetes i den virkelige kliniske praksis.

Mål

Det primære formål er prospektivt at monitorere risikoen for DKA under behandling med SGLT2-hæmmere hos patienter med type 1 diabetes. Samtidig vil vi indsamle resultater vedrørende effekt, bivirkninger og patientrapporterede udfald under behandlingen.

Resultaterne vil give vigtige informationer om konsekvensen ved brugen af SGLT2-hæmmere hos patienter med type 1 diabetes i det virkelige liv specielt vedrørende den forventede øgede risiko for DKA. Dermed kan vi opveje fordele og ulemper ved behandling med SGLT2-hæmmere hos patienter med type 1 diabetes.

Samarbejdspartnere

De øvrige Steno-centre i Danmark samt samarbejdshospitalerne.


Redaktør