​​

Tidsbegrænset spisning til forebyggelse af type 2 diabetes – Motivation, strategier og integration i hverdagslivet

​Projektet har til formål at undersøge muligheden for at integrere og opretholde et tidsbegrænset spisemønster i hverdagslivet hos overvægtige personer i høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.

​Vægttab er en nøglefaktor for vellykket forebyggelse af type 2-diabetes, men der findes kun få effektive interventioner, som personer kan integrere i dagligdagen. Tidsbegrænset spisning er et nyt spisemønster, der gør det muligt for personer at spise inden for et begrænset tidsinterval hver dag uden nogle kalorierestriktioner. Foreløbige resultater har vist, at dette kan medføre vægttab.

Formål

Projektet har til formål at undersøge for hvem, men også hvornår, hvordan og hvorvidt tidsbegrænset spisning kan være et spisemønster, der kan integreres i hverdagslivet. Yderligere er formålet at identificere strategier, som kan føre til opretholdelse af spisemønstret i hverdagen. Resultaterne fra projektet kan hjælpe med at fremhæve adfærdsmæssige aspekter, der kan bidrage til at forbedre sundhedsfremmende aktiviteter inden for overvægtsområdet.

Projektet er en del af RESET-projektet, som undersøger effekten af tidsbegrænset spisning på adfærd og metabolisme hos overvægtige personer i høj risiko for at udvikle type 2 diabetes.

Samarbejdspartnere

Klinisk Epidemiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen.
Københavns Universitet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.


Redaktør