​​​​

UNG19 – Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019

​UNG19 EUD er en landsdækkende, tværsnitsundersøgelse blandt 6.119 erhvervsskoleelever. Formålet er at opnå ny viden og indsigt i erhvervsskoleelevers sundhed, trivsel og hverdag for herigennem at kunne målrette og planlægge fremtidige sundhedsfremmende tiltag på erhvervsuddannelserne.

UNG19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019 (UNG19 EUD) er en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der tegner et nuanceret billede af erhvervsskolelevers sundhedsadfærd, trivsel og helbred.

Formål

Formålet med UNG19 EUD er at bidrage med indsigt og data til planlægning og målretning af sundhedsfremmende tiltag på landets erhvervsuddannelser, fx fremme af trivsel, fysisk aktivitet og øget fastholdelse i uddannelsen.

Data afrapporteres i en national rapport og anvendes derudover til forskning og publicering af videnskabelige artikler. Desuden er der mulighed for at udarbejde og udgive temarapporter, hvor mønstre, forskelle og sammenhænge inden for enkelte temaer belyses. Hvis dette har interesse, kan der rettes henvendelse til projektets kontaktpersoner.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er den første af sin art, da den er repræsentativ på regionsniveau og for erhvervsuddannelsernes hovedområder. Desuden inkluderer den både hovedforløbs- og grundforløbselever samt EUD- og EUX-elever.

I alt 6.119 erhvervsskoleelever og 58 erhvervsskolematrikler fra hele landet har deltaget i UNG19 EUD. Data er indsamlet fra februar til juni 2019. 

UNG19 afdækker temaerne:

 • Trivsel og mental sundhed
 • Rygning og tobak
 • Kost og måltider
 • Fysisk aktivitet
 • Alkohol
 • Hash og andre stoffer
 • Søvn og digital adfærd
 • Krop og helbred

Læs rapporten

Resultaterne fra UNG19 viser, at det på en række områder går godt med erhvervsskoleelevers sundhed og trivsel men også, at der er en række områder med uhensigtsmæssig sundhed og trivsel. Der er derfor et stort forebyggelsespotentiale ved at arbejde med sundhedsfremme på erhvervsskoler, idet der er potentiale for at nå ud til over 100.000 elever, hvoraf omkring to tredjedele er unge under 25 år.

Samarbejdspartnere

 • Hjerteforeningen
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Statens Institut for Folkesundhed

UNG19 EUD bliver bakket op af:

 • Erhvervsskolernes Elevorganisation​
 • Danske Erhvervsskoler- og Gymnasier
 • Danske SOSU-skoler
 • Sundhedsstyrelsen

Finansiering

Sundhedsstyrelsen

​​


Redaktør