ZIRCUS

Formålet med ZIRCUS-studiet er at undersøge om tillægsbehandling med Lokelma i 12 uger kan forbedre effekten af RAAS-blokade, målt i albuminuri, hos personer med diabetes, hyperkaliæmi og makroalbuminuri.

Personer med diabetisk nyresygdom behandles ofte med RAAS-blokade. Denne type medicin mindsker udskillelsen af protein i urinen (albuminuri), sænker blodtrykket og kan forsinke udviklingen i nyresygdommen.

Hyperkaliæmi (forhøjet kalium i blodet) er en hyppig udfordring ved behandlingen, hvilket ofte leder til nedsat dosering eller seponering. Epidemiologiske studier tyder på at samtidig hyperkaliæmi kan nedsætte RAAS-blokadens gavnlige effekter.

Lokelma (natrium zirconium cyclosilicat) er et nyere medikament til behandling af hyperkaliæmi. Præparatet indtages peroralt og binder kalium i tarmen.

I studiet vil vi undersøge om tillægsbehandling med Lokelma én gang dagligt i 12 uger kan forbedre effekten af RAAS-blokaden, målt på urin-albumin-kreatinin-ratio (UACR) hos personer med diabetes, hyperkaliæmi og makroalbuminuri. Studiet er et randomiseret, dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, multicenter studie.

Det langsigtede perspektiv med studiet er at kunne holde flere patienter på en optimal dosis af RAAS blokade og dermed potentielt forbedre prognosen for denne høj-risiko population.

Samarbejdspartnere

  • Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde
  • Department of Nephrology, University Hospital Uppsala, Sverige
  • Department of Nephrology, University Hospital Linköping, Sverige
  • Department of Medicine, Örebro University Hospital, Sverige


Redaktør