​​

ZODIAC

En undersøgelse af effekterne af endothelin-receptorantagonisten zibotentan og SGLT2-hæmmeren dapagliflozin hos personer med type 2-diabetes og forhøjet albuminuri.

​Baggrund og formål

Personer med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom er i høj risiko for udvikling af kronisk nyresvigt og hjertekarsygdom. Protein i urinen er et vigtigt tegn på nyreskade, og det menes, at sænkning af niveauerne af urinprotein kan være relateret til beskyttelse af nyrerne over tid.

Endothelin-receptorantagonister og SGLT2-hæmmere er tidligere vist at kunne reducere mængden af protein i urinen og forsinke udviklingen af nyrefunktionstab hos personer med type 2 diabetes gennem to særskilte, men muligvis synergetiske mekanismer.

I denne undersøgelse ser vi på, hvor godt kombinationen af to lægemidler kaldet zibotentan, en endothelin-receptorantagonist, og dapagliflozin, en SGLT2-hæmmer, fungerer til behandling af kronisk nyresygdom hos personer med type 2-diabetes.

Hovedformålet med projektet er at undersøge om en kombination af zibotentan og dapagliflozin potentielt har en mere gavnlig virkning på mængden af protein i urinen sammenlignet med zibotentan alene.

Studietype
Randomiseret dobbeltblindet overkrydsningsstudie.

Start: Efterår 2022
Slut: 2024​

Samarbejdspartnere

University Medical Center Groningen
AstraZenecaRedaktør