Steno-Clinical-REsearch-ENtrance (SCREEN)

 

På SDCC har vi udviklet en ramme til at facilitere life science-samarbejdet inden for SDCC med fokus på professionelle og agile processer. Dette betyder, at vi har én samlet indgang til alle kliniske forskningssamarbejder, som sørger for en nem og hurtig kontakt.


 

Steno Diabetes Center Copenhagen fokuserer på at udvikle og dyrke samarbejder inden for life science-området. Vi stræber efter at skabe den bedst mulige synergi mellem vores kompetencer og viden, så vi sammen kan arbejde med klinisk forskning af højeste standard.

Vi har udviklet en ny indgang til klinisk forskningssamarbejder, som faciliteres af Styregruppen for Steno Clinical REsearch Entrance (SCREEN). Forskningschef Birgitte Brock er formand for styregruppen.

Styregruppen modtager og besvarer alle nye forespørgsler på samarbejde og vurderer dem ud fra følgende kriterier:

  • At forskningen er relevant i forhold til SDCC's strategi med vægt på patient-centreret diabetesbehandling i verdensklasse.
  • At de tilgængelige resurser og patientpopulationen matcher formålene og rekrutteringskriterierne.
  • At der er synergi mellem den kliniske forskning på SDCC.


Læs mere om SCREEN


Styringsgruppens mødedatoer og frister for indsendelse af materiale til styregruppen
 

Styringsgruppens mødedatoer

Frist for indsendelse af materiale til styregruppen
February26. januar 
Marts26. februar
April26. marts
Maj23. april
Juni28. maj
Juli25. juni
September27. august
Oktober24. september
November29. oktober
December26. novemberRedaktør