Præsentation af Translationel type 2-diabetesforskning

​Forskningsgruppens hovedfokus er at afklare og forstå de underliggende fysiologiske og molekylære sygdomsmekanismer, som er ansvarlige for udvikling af type 2 diabetes. Målet er at bidrage til en bedre forebyggelse og behandling af sygdommen. 

Vores forskning tager udgangspunkt i studier af mennesker både med type 2 diabetes samt personer i risiko for udvikling af sygdommen. Vores studier involverer både særligt detaljerede fysiologiske studier af mindre grupper af forsøgspersoner, ofte i kombination med forskellige livsstilsinterventioner, samt større men mindre detaljerede epidemiologiske studier af ofte flere tusinde forsøgspersoner. 

Afdelingen har en særlig interesse indenfor området føtal programmering af type 2 diabetes som følge af enten underernæring i fostertilværelsen, eller som følge af at moderen har haft diabetes i graviditeten.

Afdelingen har gennem årene medvirket til vores nuværende forståelse af sygdommen type 2 diabetes som værende særdeles uensartet, både med hensyn til bidraget fra mange årsagsmæssige (ætiologiske) faktorer, samt med hensyn til at sygdomsudviklingen skyldes ændrede (patofysiologiske) funktioner i mange forskellige organer inklusive bugspytkirtel, lever, fedtvæv, skeletmuskulatur, tarm, mm. 

Strategisk fokus

Vores langsigtede mål er en komplet forebyggelse af og/eller helbredelse for type 2 diabetes. Vores fokus på hvorledes individuelle miljøbetingede og/eller arvelige sygdomsårsager påvirker fysiologiske og molekylære funktioner i sukkerstofskiftet medvirker dels til en bedre undergruppering af mennesker med - eller i risiko for - type 2 diabetes, dels til en bedre forståelse for hvilke forebyggende tiltag hhv. behandling(er), som det enkelte menneske har behov for.

Vores forskning i sygdomsmekanismer kan lede til identifikation af nye biomarkører til forudsigelse af sygdomsudvikling, prognose og/eller behandlingsrespons, samt til udvikling af ny medicin imod type 2 diabetes. Vores forskning i fostermiljøets betydningen kan lede til en mere bæredygtig forebyggelse af type 2 diabetes på tværs af generationer. Vores deltagelse i Innovationsfondsprojektet TRANSLATE betyder, at vi bringer den nyeste viden indenfor genforskning helt ud til den enkelte patient med type 2 diabetes.  

Organisering

Team 1: Føtal programmering patofysiologi (teamlederCharlotte Brøns)
Team 2: Klinisk Interventionsforskning (teamleder Tina Vilsbøll)

Udvalgte samarbejdspartnere

  • Lund University Diabetes Center, Malmø, Sweden
  • Advent Health Research Institute, Orlando, FL, USA
  • Danish Centre for Strategic Research in type 2 diabetes (DD2)
  • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse
  • Rigshospitalet, Kardiologisk, Obstetrisk og Medicinsk Endokrinologisk afdeling
  • Rigshospitalet, Center for Aktiv Sundhed (CFAS)
  • Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research
Redaktør