​​​

Klinisk Epidemiologisk Forskning

​Klinisk Epidemiologisk Forskning fokuserer på at omsætte epidemiologisk forskning til forbedret diabetesforebyggelse og – behandling.

Ved at bruge data fra forskellige kilder f.eks. befolkningsstudier, kliniske forsøg, danske og internationale sundhedsregistre, er vores mål at udvikle forebyggende tiltag til personer med forstadier til diabetes samt strategier til behandling af diabetes i den tidlige fase.

Vi fokuserer f.eks. på risikofaktorer for udvikling af diabetes, diabetes-demografi og prognose for patienter. Desuden er vi med til at udvikle nye statistiske forskningsmetoder og bidrager samtidig til udviklingen af de nationale sundhedsregistre.

I Klinisk Epidemiologi har vi udarbejdet:


Rapport: Diabetes demografi

​Målet var at beskrive udviklingen i diabetes prævalens, incidens og dødelighed i sammenligning med baggrundsbefolkningen samt at beskrive forekomsten af akutte-, mikro- og makrovaskulære diabeteskomplikationer.

Studiet er et deskriptivt, retrospektivt kohortestudie baseret på danske nationale sundhedsregistre og kvalitetsdatabaser.

Analysen er baseret på personer bosiddende I Danmark mellem 1995 og 2017 administrativt identificeret med diabetes i nedenstående sundhedsregistre.

Download rapportenSteno T1-risk engine

Er en risikoberegner til at kunne prædiktere risikoen for ikke-fatal og dødelig hjerte-kar-sygdom (iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde, perifer vaskulær sygdom) samt nyresvigt hos personer med type 1-diabetes.
Gå til risikoberegner


Redaktør