Præsentation af Systemmedicinsk Forskning

Systemmedicinsk Forskning på SDCC arbejder for bedre forståelse af stofskiftet som system og ønsker at overføre denne viden til nye løsninger til gavn for menneskehedens helbred. Dette opnås ved brug af teknikker inden for bioinformatik, metabolomics og lipidsomics.

Der er mange gode grunde til af ønske at forstå vores stofskifte bedre. Fordi stofskiftet spiller en central rolle i opretholdelsen af liv, holdes det i balance gennem adskillige regulerende mekanismer. Bedre forståelsen af de utallige komplekse interaktioner der foregår i vores biologisk system og hvordan det påvirkes af vores miljø, er nødvendigt for at tackle problemer i vores stofskifte. De biokemiske netværk der er involveret i stofskiftet, er de bedst beskrevne biologiske netværk i verdenen, hvilket understreger vigtigheden af disse.

Moderne værktøjer inden for analysekemi og bioinformatik har vist sig uundværlige i opklaringen af vores stofskiftes bagvedliggende mekanismer. Mange almindelige sygdomme kan forklares ved at pege på en fejlreguleret mekanisme i vores stofskifte.

Disse fejlreguleringer kan også manifestere sig gennem følgesygdomme fra flere tilsyneladende ikke-relaterede sygdomme. Forståelse af stofskiftet på ”system niveau” kan hjælpe med at identificerer de underliggende sårbarheder i de biokemiske mekanismer der fører sygdom.

Ambitionen

Frem for at fokuserer på en enkelt sygdom af gangen, benytter System Medicin sig af en indgangsvinkel der tager alt hvad vi ved om en individuel fænotype i betragtning det fra komplekse gen-miljø, til socioøkonomiske interaktioner og følgesygdomme. Vi er særligt interesserede i de sårbarheder der influerer forskellige stofskifte fænotyper og de underliggende mekanismer der forsager at disse sårbarheder fører til specifikke sygdomme. Foruden ny viden i ætiologi og patologi, kan vores undersøgelser føre til opdagelsen af nye biomarkører, der kan anvendes til tidligere diagnosticering og fører til nye løsninger inde for forebyggelse og behandling.
       

Redaktør