Translationel type 1-diabetesforskning

Vores ambition er at forstå de forandringer, der fører til udvikling af type 1-diabetes (patogenesen) med henblik på at udvikle bedre behandlingsstrategier. Vores arbejde omfatter multifacetteret translationel forskning med det formål at forstå genetikken og signalvejene, der forårsager sygdommen.

Vi er forpligtet til at studere de molekylære og cellulære mekanismer, der ligger til grund for type 1-diabetes (T1D) med særlig fokus på de Langerhanske øer i bugspytkirtlen. Sygdommen udvikler sig oftest over adskillige år. Længe før man får forhøjede blodsukkerniveauer og en klinisk diagnose kan stilles, er der tegn på tidlig immunaktivering og progressive ændringer i beta-cellefunktionen. En indsats rettet mod en mere præcis identifikation af denne tavse fase af diabetes er afgørende for at påbegynde forebyggende behandlinger så tidligt som muligt, med forventning om maksimal bevarelse af beta-celleoverlevelse og insulinsekretion.

Under udviklingen af diabetes, præ-diabetes og som reaktion på immunsystemets aktivering, kan peptider, proteiner, nukleinsyrer og små vesikler frigives fra beta-cellerne. Vores hypotese er, at tidlig og præcis opdagelse af sådanne beta-cellerelaterede komponenter vil kunne føre til forbedret identifikation af den tavse fase af diabetes.

Kompleksiteten af type 1-diabetes

Præpositionen til T1D bestemmes af en kombination af genetiske og miljømæssige faktorer og karakteriseres af bemærkelsesværdig heterogenitet. Der er kortlagt mere end 50 risiko loci, men de specifikke mekanismer, der ligger til grund for de fleste af disse, vides endnu ikke.

Vores hypotese er, at mange af risikogenerne påvirker sygdommen ved at udøve deres funktion i de Langerhanske øer blandt andet ved at øge beta-cellens skrøbelighed over for visse inflammatoriske og miljømæssige faktorer. Vi forsøger derfor at klarlægge, hvilke T1D risikogener, der fører til sygdom via disse mekanismer.

Kompleksiteten i T1D antyder, at enkelt-biomarkør risikostratificering i T1D vil have begrænset anvendelse. I stedet vil der være behov for et sammensat panel af biomarkører. Vi arbejder på at katalogisere ændringer i beta-celleproteiner, metabolitter, mRNA, ikke-kodende RNA og DNA-signaturer på tværs af en række kliniske-, prækliniske- og in vitro platforme. Den overordnede mission er at forbedre den nuværende forståelse af T1D-patofysiologi og bidrage til udvikling af nye strategier til tidligere detektering, forebyggelse og behandling af T1D. 

Redaktør