Forsknings- og Innovationskontoret (RIO)

Forsknings- og Innovations Kontoret (RIO) på Steno Diabetes Center Copenhagen leverer professionel forskningsadministration, fremmer tværfagligt samarbejde og understøtter en varierende ekstern finansieringsportefølje. Funktionen leverer i øjeblikket tjenester til over 200 forskere og øvrige personale.

​Vision

Visionen for Forsknings- og Innovations Kontoret (RIO) er at levere professionel forskningsadministration, fremme tværfagligt samarbejde og understøtte en varierende ekstern finansieringsportefølje.

Strategisk fokus

Som en tværfaglig funktion, er RIO's strategiske fokus at støtte både junior- og seniorforskere inden for alle forskningsområder  kliniske forskere samt ledelsen med tjenester relateret til

  • partnerskab og samarbejde (internt, nationalt, og internationalt)
  • projekt koordination
  • udvikling af netværk 
  • administration af interessent grupper.

RIO støtter fondsansøgninger og administration af fondsbevillinger, ved blandt andet at vejlede i relevant lovgivning og administration af kontrakter og samarbejdsaftaler.

Aktiviteter og samarbejder

SCREEN
REDCap

Regulatorisk vejledning
Kontrakter og samarbejdsaftaler administration
Netværk- og forretningsudvikling
Vidensdeling

 

 

Redaktør