Klinisk Forskning

​Klinisk Forskning er translationel. Formålet er at anvende viden og resultater fra forskningen i klinikken til at forbedre behandlingsresultaterne for personer med diabetes. 

Vision

Visionen for Klinisk Forskning er at udføre verdensklasseforskning til gavn for alle med diabetes og personer i høj risiko for at udvikle sygdommen. Derfor er målet at være internationalt førende indenfor klinisk og anvendelsesorienteret forskning, hvor der er vel-beskrevne samarbejdsrelationer lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Strategisk fokus

Der har i 2018 været fokus på at udarbejde en strategi og en beskrivelse af grundprincipperne for den kliniske forskning. Principperne drejer sig om tværfagligt samarbejde for at skabe synergi og fremme intelligente studiedesigns, metodologisk excellence med anvendelse af de bedste metoder og den højeste kvalitet. Der skal være afsæt i et klinisk perspektiv.

Det strategiske fokus er også at sikre rammerne for et godt samarbejde med pharma- og medicoindustrien om den bedst mulige forskning. Dette er udmøntet i oprettelsen af SCREEN - Steno Clinical Research Entrance.

Organisation

Klinisk Forskning består af 6 forskningsgrupper: 

Fokus fremadrettet

Fokus er  færdiggøre forskningsstrategien for 2019-2021 samt en governance-model for et robust forskningsmiljø. Derudover er der fokus på:

  • at skabe et forskningssamarbejde internt på SDCC samt med eksterne hospitalspartnere og øvrige Steno Diabetes Centre
  • at formalisere samarbejdet med Københavns Universitet
  • at  skabe internationale samarbejder med anerkendte, udenlandske højere læreanstalter
  • At fremme samarbejde omkring sponsorinitierede studier med Life-Science og Medicotekniske studier. 

 

Redaktør