Regulatoriske Rammer

​Sundhedslovens regler for opslag i Sundhedsplatformen og procedurebeskrivelser. Værktøjskasse for ansatte på SDCC.

Sundhedslovens regler for opslag i Sundhedsplatformen (SP) gælder for alle faggrupper i SDCC, som arbejder med behandling af personer med diabetes, forskning, sundhedsfremme og uddannelsesaktiviteter.

På SDCC har vi lavet en værktøjskasse til at navigere i den relevante lovgivning og vejlede vores medarbejdere i deres daglige arbejde. Sundhedslovens regler for opslag i SP og procedurebeskrivelser.

Beslutningstræ Behandling

Beslutningstræet for behandling guider på simpel og overskuelig vis til den korrekte hjemmel til adgang til patientjournaldata i forbindelse med behandling af en person med diabetes.


Beslutningstræ Forskning

Beslutningstræet for forskning guider på simpel og overskuelig vis til den korrekte hjemmel til adgang til patientjournaldata i forbindelse med forskning.


Redaktør