Sundhedsfremmeforskning

​​Sundhedsfremme er en humanistisk forsknings- og udviklingsenhed, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse af diabetes.

​Vision

Visionen for Sundhedsfremme er at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes, og til forebyggelse af type 2-diabetes i udvalgte målgrupper og settings. Dette sker på et forskningsbaseret grundlag og i tæt samarbejde med patienter, borgere og professionelle samt relevante institutioner og organisationer.

SDCC Sundhedsfremme skal være et kraftcenter, dels i Region H’s samlede indsats for diabetesrelateret sundhedsfremme og dels i national og international sundhedsfremmeforskning inden for diabetesområdet for dermed at bidrage til et SDCC i verdensklasse.

Strategisk fokus

Sundhedsfremme har strategisk fokus på forskning og praksisændring. Disse to hovedopgaver er tæt forbundne, og forskning udføres i tæt samspil med praksis og inspireres løbende herfra., ligesom praksis løbende ændres gennem den forskningsmæssige indsats.

Organisation

Sundhedsfremme er opdelt i 2 forskningsgrupper:

1. Diabetes Managementforskning - ledet af Ingrid Willaing
Gruppen forsker inden for disse områder: (1) Psykosocial Sundhed og Støtte, (2) Sundhedspædagogiske Interventioner og (3) Børn, Unge og Familier med Diabetes.

2. Diabetes Forebyggelsesforskning - ledet af Paul Bloch
Gruppen forsker inden for disse områder: områderne (1) Børn, Unge og Settings, (2) Lokalsamfund og Socialt Udsatte og (3) Familier og Livsforløb.

Organogram af Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen

   

Aktiviteter

Sundhedsfremme har taget initiativ til etablering af flere netværk:

  • Sundhedspædagogik og Patientuddannelse (nationalt)
  • Sund By netværket (nationalt)
  • Community Action Research (CAR)(Internationalt)
     

 

Redaktør