Sundhedsfremmeforskning

​​Sundhedsfremme er en humanistisk forsknings- og udviklingsenhed, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse af diabetes.

​Vision

Visionen for Sundhedsfremme er at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes, og til forebyggelse af type 2-diabetes i udvalgte målgrupper og settings. Dette sker på et forskningsbaseret grundlag og i tæt samarbejde med patienter, borgere og professionelle samt relevante institutioner og organisationer.

SDCC Sundhedsfremme skal være et kraftcenter, dels i Region H’s samlede indsats for diabetesrelateret sundhedsfremme og dels i national og international sundhedsfremmeforskning inden for diabetesområdet for dermed at bidrage til et SDCC i verdensklasse.

Strategisk fokus

Sundhedsfremme har strategisk fokus på forskning og praksisændring. Disse to hovedopgaver er tæt forbundne, og forskning udføres i tæt samspil med praksis og inspireres løbende herfra., ligesom praksis løbende ændres gennem den forskningsmæssige indsats.

Organisation

Sundhedsfremme er opdelt i 2 forskningsgrupper:

1. Diabetes Managementforskning - ledet af Ingrid Willaing
Gruppen forsker inden for disse områder: (1) Psykosocial Sundhed og Støtte, (2) Sundhedspædagogiske Interventioner og (3) Børn, Unge og Familier med Diabetes.

2. Diabetes Forebyggelsesforskning - ledet af Paul Bloch
Gruppen forsker inden for disse områder: områderne (1) Børn, Unge og Settings, (2) Lokalsamfund og Socialt Udsatte og (3) Familier og Livsforløb.   

Aktiviteter

Sundhedsfremme har taget initiativ til etablering af flere netværk:

Seneste nyheder fra Sundhedsfremme

SDCC indleder forskningsprojekt om det gode idrætsmiljø for unge
Kulturministeriet har netop bevilliget knapt 800.000 til projektet, der foregår i samarbejde med Københavns Universitet (27. august 2019).

Ph.d.-projekt skal øge viden om livet som præ-teenager med type 1- diabetes og behov for støtte
Børn i alderen 9-12 år med type 1-diabetes er en overset gruppe i litteraturen. Derfor ved vi meget lidt om, hvilken form for støtte disse børn og deres familier har behov for i perioden, der ligger forud for teenageårene. Det vil et ph.d.-projekt fra Steno Diabetes Center Copenhagen nu råde bod på (12. juli 2019)


 

Redaktør