Sundhedsfremmeforskning

​​Sundhedsfremme er en humanistisk forsknings- og udviklingsenhed, der har fokus på patientuddannelse og forebyggelse af diabetes.

​Vision

Visionen for Sundhedsfremme er at bidrage til optimal diabetesbehandling og øget livskvalitet for personer med diabetes, og til forebyggelse af type 2-diabetes i udvalgte målgrupper og settings. Dette sker på et forskningsbaseret grundlag og i tæt samarbejde med patienter, borgere og professionelle samt relevante institutioner og organisationer.

SDCC Sundhedsfremme skal være et kraftcenter, dels i Region H’s samlede indsats for diabetesrelateret sundhedsfremme og dels i national og international sundhedsfremmeforskning inden for diabetesområdet for dermed at bidrage til et SDCC i verdensklasse.

Strategisk fokus

Sundhedsfremme har strategisk fokus på forskning og praksisændring. Disse to hovedopgaver er tæt forbundne, og forskning udføres i tæt samspil med praksis og inspireres løbende herfra., ligesom praksis løbende ændres gennem den forskningsmæssige indsats.

Organisation

Sundhedsfremme er opdelt i 2 forskningsgrupper:

Diabetes Managementforskning - ledet af Ingrid Willaing
Gruppen forsker inden for disse områder: 

  • Børn, unge, familier og diabetes
  • Psykosocial sundhed og diabetes
  • Lighed og diabetes

Diabetes Forebyggelsesforskning - ledet af Morten Hulvej Rod (konst.)
Gruppen forsker inden for disse områder:

  • Familier og livsforløb
  • Børn og unge
  • Borgere og bæredygtige byer

Aktiviteter

Sundhedsfremme har taget initiativ til etablering af flere netværk:

 

Redaktør