Diabetes Forebyggelsesforskning

Forskningsgruppen forsker i diabetesforebyggelse med udgangspunkt i en sundhedsfremmende tilgang. Vi søger at fremme sundhed og trivsel i bred forstand og har et særligt fokus på populationer og settings, hvor der er et stort forebyggelsespotentiale i forhold til diabetes og andre kroniske sygdomme.

Vores mål er at bidrage med forskningsbaseret viden om og til interventioner, som bliver implementeret i praksis, og som har en dokumenteret virkning på sundhed, trivsel og sociale forhold.

Det kræver et tæt samarbejde med en bred vifte af aktører: Beslutningstagere, fagprofessionelle på tværs af organisationer og sektorer, civilsamfund og ikke mindst borgere. Vi lægger derfor vægt på, at vores forskning er involverende og praksisnær.

Organisering

Diabetesforebyggelsesforskning består af en forskningsleder, seniorforskere, forskere, postdocs, ph.d.-studerende, videnskabelige assistenter samt praktikanter og studerende fra relevante akademiske discipliner. 


Organisering

Diabetes Forebyggelsesforskning består af en forskningsleder, seniorforskere, forskere, postdocs, ph.d.-studerende, videnskabelige assistenter samt praktikanter og studerende fra relevante akademiske discipliner. Forskningsgruppen er organiseret i tre teams:

Forskningsleder
Morten Hulvej Rod (konst.)

  • Familier og livsforløb
    teamleder og forsker Karoline Kragelund Nielsen

  • Børn og unge
    teamleder og forsker Charlotte Demant Klinker

  • Borgere og bæredygtige byer
    teamleder, seniorforsker Paul Bloch


Aktuelle forskningsprojekter

​Datadreven samskabelse og sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser - et modelprojekt

ASFALT 2

Danske skolebørns madkompetence/food literacy

Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium

Face it

Formativ evaluering af projektet Fælles om ungelivet

Jom Mama

Naturfamilier

Røgfri erhvervsskoler

UNG 19 - Sundhed og trivsel på erhvervsuddannelser 2019Redaktør