Diabetes Forebyggelsesforskning

​Forskningsgruppen forsker i diabetesforebyggelse med udgangspunkt i en sundhedsfremmende tilgang.


Præsentation af Diabetes Forebyggelsesforskning

Forskningsgruppen forsker i diabetesforebyggelse med udgangspunkt i en sundhedsfremmende tilgang. Vi søger at fremme sundhed og trivsel i bred forstand og har et særligt fokus på populationer og settings, hvor der er et stort forebyggelsespotentiale i forhold til diabetes og andre kroniske sygdomme.

Præsentation af de 3 teams og deres forskningsområder

Forskningsgruppen er organiseret i 3 teams: Borgere og bæredygtige byer, Børn og unge og Familier og livsforløb.

​Aktuelle forskningsprojekter i forskningsgruppen

Forskningsmedarbejdere i Diabetes Forebyggelsesforskning

 Oversigt med kontaktinformation på forskningsmedarbejdere.

Presentation in English