Diabetes Managementforskning

Formålet med forskningen i Diabetes Managementforskning (DMR) er at bidrage til den bedst mulige livskvalitet for personer med diabetes og personer i deres sociale netværk. DMR udvikler og evaluerer forskningsbaserede interventioner med sundhedsfremmende, psykosocial støtte og uddannelse relateret til hverdagslivet med diabetes.

Forskningsområde

Viden om- og støtte til at håndtere diabetes er en hjørnesten i diabetesbehandlingen og anbefales i alle internationale retningslinjer. Involvering af personer med diabetes i forskningen er afgørende for at kunne udvikle optimal støtte og uddannelse.

Gruppens psykosociale og sundhedspædagogiske forskning, herunder forskning blandt børn, unge og familier med diabetes, fokuserer på de store udfordringer som er relateret til livet med diabetes samt mulige metoder og aktiviteter til at håndtere og leve så godt som muligt med disse udfordringer.

Hos mange personer med diabetes og deres familier forekommer i perioder diabetesstress, bekymringer relateret til arbejdslivet med diabetes, bekymringer for komplikationer, bekymringer ved brug af diabetesteknologi, oplevelser af begrænsninger, oplevelser af stigma, diabetes-ensomhed og nedsat livskvalitet. Metoder til diabetesuddannelse og psykosocial støtte er effektive og hjælpsomme, hvis de er tilgængelige, personcentrerede og målrettet de specifikke behov i forskellige befolkningsgrupper og hos de enkelte personer.


Begreber som fx ”diabetes-ensomhed”, ”diabetes-specifik kapital”, diabetes og multimorbiditet, diabetes i den tværsektoriel pleje, diabetes-identitet og diabetes-stress udgør nogle af vores nuværende undersøgelsesområder.

Strategisk fokus

Forskningen har til formål at fremme  livskvalitet, følelsen af frihed, sikkerhed og så få diabetesrelaterede begrænsninger som muligtblandt personer med type 1 og type 2 diabetes. Forskningen omfatter personer med diabetes, sundheds- og socialvæsenet samt det sociale netværk for mennesker med diabetes. Forskningsstrategien er baseret på målgruppernes holdninger, ønsker og behov og identificerede udfordringer.

Målgruppedeltagelse, kompetenceudvikling, et positivt og bredt sundhedsbegreb og den sociale kontekst indgår i studierne. Forskningens mål er at udvikle forskningsbaserede, anvendelige og bæredygtige interventioner, der kan implementeres i praksis. Forskningen inkluderer tværsektorielt samarbejde og inkluderer ”hardly reached” personer, fx personer med psykisk sygdom og diabetes samt personer, der ikke har gavn af de behandlingstilbud, der er, i sundhedsvæsenet. Som regel starter forskningsprojekterne med en behovsvurdering gennem litteratur, observationer, workshops, undersøgelser m.m., og forskningsprocessen sker ofte i en ramme med ”Design Thinking” eller ”Action Research” metoder.

Dette inkluderer forskning i f.eks. anvendelse og tilpasning af diabetes teknologi i hverdagen, diabetes og arbejdsliv, sygdomsidentitet og sociale relationer, adgang til diabetesuddannelse; støtte til diabetes stress og til peer support. Forskningen involverer altid personer med diabetes og - hvis relevant - deres sociale kontekst samt sundhedsvæsen og andre fagfolk, der er involveret i deres liv med diabetes. I vores forskning anvender vi de kvalitative og kvantitative metoder, der er bedst egnet til den specifikke undersøgelse, ofte i en designbaseret forskningsramme med involvering af målgruppen.

Forskningsgruppen repræsenterer en række videnskabelige discipliner, herunder folkesundhedsvidenskab, psykologi, sociologi, antropologi, sundhedsuddannelsesstudier og farmakologi. Denne diversitet tilføjer værdi til forskningsfeltet og øger innovation, kreativitet og anvendelse af mange forskningsmetoder og udvikling af nye metoder.


Uddannelseskoncepter

Diabetes Management Research har udviklet flere uddannelseskoncepter, f.eks. Den sundhedspædagogiske Jonglør, Next Education (NEED),  Familiekassen[IWT1]  og CUSTOM om diabetesuddannelse til personer med diabetes og de faglige kompetencer, der er nødvendige for dem, der står for uddannelsen for at bruge disse koncepter.
Organisering

Diabetes Managementforskning består af en forskningsleder, seniorforskere, forskere, postdocs, ph.d.-studerende, videnskabelige assistenter samt praktikanter og studerende fra relevante akademiske discipliner. Forskningsgruppen er organiseret i tre teams:

Forskningsleder af Diabetes management research – Ingrid Willaing

 • Psykosocial sundhed og diabetes –
  teamleder, seniorforsker Lene Eide Joensen

 • Lighed og diabetes –
  teamleder, seniorforsker Nana Folmann Hempler

 • Børn, unge og familier og diabetes –
  teamleder, seniorforsker Dan GrabowskiSamarbejder

Udover tætte forbindelser med de andre enheder på Steno Diabetes Center Copenhagen,  de andre fire Steno-centre i Danmark samt Region Hovedstaden har vi etableret en række samarbejder og forbindelser med internationale såvel som nationale partnere bl.a.:

King’s College London: Angus Forbes, Khalida Ismael, Jackie Sturt

 • ACBDR (Australian Centre for Behavioural Diabetes Research) – Jane Speight, Melbourne, Australia
 • Leicester Diabetes Centre, University of Leicester, UK – diabetesuddannelse
 • University of San Francisco (Professor Lawrence Fisher, Danielle Hessler) – diabetes stress
 • The University of San Diego and Behavioural Diabetes Institute (Professor Bill Polonsky) - diabetes stress
 • Danske kommuner, regioner og universiteter (KU, SDU/SIF, DPU)


Aktuelle forskningsprojekter

Psykosocial sundhed og diabetes

Diabetes stress:

 • Udvikling af interventioner

PRO:

 • Dialogværktøjer til konsultationer, personer med type 1 diabetes
 • Screening (barrierer for retinopatiscreening)
 • Samtidig diabetes and mental sygdom

Peer support:

Teknologi:

 • Optimering af DIY pumpebehandling
 • Sociale Medier and diabetes

Diabetes and working life:

 • Udvikling af forskningsbaseret støtte til arbejdsliv for personer med type1 og type 2 diabetes

Nydiagnosticeret type 1 diabetes:

 • Psykosocial støtte til voksne med nydiagnosticeret type 1 diabetes

Lighed og diabetes

Tværsektorielt samarbejde:

 • Sundhedsfremme blandt personer med psykiske problemer
 • Minimer byrden ved diabetes og multimorbiditet

Etniske grupper:

 • Sociale relationer og adgang til diabetespleje for etniske grupper med type 2-diabetes
 • CUSTOM-trial: kulturfølsom diabetesundervisning rettet mod etniske minoritetsgrupper
 • Udvikling af en teknologisk hjælp til støtte for kommunikation om medicin

Motivation, strategi og implementering af ændret adfærd:

 • Mulighed for en tidsbegrænset spisning for at forhindre udvikling af diabetes
 • Forebyggelse af diabetes hos mennesker med psykiske problemer

Børn, unge og familier og diabetes

 • Familieværktøjskassen: Familier der lever med type 2 diabetes
 • Family Intervention Research (FAIR): Familier med små børn og fedmeproblemer
 • Solglimt: Unge mennesker med diabetes, der bor på et bosted
 • Diamant: Coaching til unge med diabetes
 • Unge mennesker med type 1-diabetes: Sygdomsidentitet og sociale relationer
 • Små børn med diabetes: Udvikling af en legebaseret tilgang til at skabe engagement
 • Præteenagere med type 1-diabetes: Autonomi og familieinddragelse
 • Nye tilgange til kommunikation med præteenagere med T1D: En positiv afvigelsesundersøgelse
 • Oversigt over anvendte mål for livskvalitet blandt børn med diabetes


 

Redaktør