Lighed og Diabetes

​Teamet arbejder for at fremme lighed i sundhed gennem forskning, der udvikler, evaluerer og implementerer sundhedsfremmende initiativer. Formålet er at øge adgang til og udbytte af sundhedstilbud for befolkningsgrupper i risiko for/med type 2-diabetes.  

​Teamet er orienteret mod de veldokumenterede systematiske forskelle i sundhed mellem befolkningsgrupper, som har social, økonomisk, demografisk og geografisk karakter. 

Der er stor ulighed i sundhed på diabetesområdet, hvilket til dels kan undgås og afhjælpes. Befolkningsgrupper som eksempelvis borgere med etnisk minoritetsbaggrund eller psykisk sygdom får oftere T2D og oplever i højere grad følgesygdomme og komplikationer. Derfor er det afgørende at tilrettelægge sundhedstilbud og diabetesbehandling således, at alle relevante befolkningsgrupper har adgang til og får udbytte af disse. 

Ambition

Teamet ønsker at bidrage med viden, modeller og konkrete værktøjer, der kan fremme sundheden blandt voksne i højrisiko for diabetes, med præ-diabetes, T2D eller multisygdom.

Vi udvikler interventioner, som har fokus på både det individuelle og organisatoriske niveau – som fx sigter mod at fremme tværsektorielt og tværfagligt samarbejde mellem forskellige sundhedsaktører.

Vi bruger forskningsmetoder, der aktivt involverer ressourcer i lokalsamfund, som lokalforeninger, sundhedsaktører og borgere. Vi ønsker at bidrage til at indrette sundhedstilbud og behandling, så de i højere grad tilgodeser behov hos målgrupperne og samtidig opleves som meningsfulde og relevante.Aktuelle forskningsprojekter

Etniske minoriteters adgang til gruppebaseret diabetesuddannelse: Sociale relationers betydning

Livsstilsguide i praksis 2 (LIP2) / Bedre sundhed for brugere med psykiske problemer - tværsektoriel tilpasning af en samarbejdsmodel for professionelle (BUB)

CUlturally Sensitive TOols and Methods for ethnic minorities (CUSTOM): Building bridges between theory and practice in diabetes self-management education and support

Tidsbegrænset spisning til forebyggelse af type 2 diabetes – Motivation, strategier og integration i hverdagslivet (RESET)

Sammen om Diabetes og Multisygdom på Bornholm (SDMB)

Projektsamarbejde med SDCS og kommuner i Region Sjælland ('Diabetesskole for etniske minoriteter', 'Diabetes blandt etniske minoriteter i Kalundborg' og 'Den interkulturelle samtale')
Hvem er med i teamet?

Nana Folmann Hempler, teamleder

Annemarie Varming

Sine Grønborg Knudsen

Anne Katrine Enevold Krogh

Anne Mette Juul Andersen

Natasja Bjerre Martinsen

Sofia Valeur Baumgarten

Kristine Stoltenberg Addington

Caroline Leth Bjerg

Charlotte Fagt

Sabina Wagner

Nanna Veje Olsen

Thit Hjortskov Jensen

Sara Rudbæk Larsen 

Redaktør