Psykosocial sundhed og diabetes

​Forskningsteamet undersøger psykosociale aspekter af diabetes og udvikler forskningsbaseret psykosocial støtte til personer med diabetes i forskellige settings. Teamets forskning foregår i tæt samarbejde med personer med diabetes og med praksis.

​Diabetes er en kronisk sygdom, som kræver omfattende opmærksomhed og håndtering i hverdagen. En stor andel af personer med diabetes oplever derfor også, at diabetes påvirker deres livskvalitet negativt. Mange personer med diabetes oplever psykosociale problemer herunder diabetes-stress, depression, angst og spiseforstyrret adfærd. Psykosocial støtte kan være nødvendig for at forbedre den enkeltes livskvalitet. Psykosociale problemer kan medføre store udfordringer med at håndtere diabetes i hverdagen og kan derfor også påvirke blodsukkerniveauet. 

På trods af en stor forekomst af psykosociale problemer er der ikke en anerkendt og systematisk tilgang til at håndtere disse som en del af diabetesbehandlingen. Der er behov for viden om metoder og interventioner, der kan implementeres og fastholdes i praksis. Ligeledes er der behov for metoder til at forebygge psykosociale problematikker forbundet med diabetes, og teamet arbejder med udvikling af metoder til systematisk at integrere information og dialog om psykosociale aspekter af diabetes i diabetesbehandlingen og i andre relevante settings, fx arbejdspladsen.

Fokusområde

Vores forskning har fokus på at udforske psykosociale aspekter af diabetes og udvikle forskningsbaseret psykosocial støtte til og med personer med diabetes i forskellige settings. Vi vil øge viden om og muligheder for at implementere relevant og effektiv psykosocial støtte til personer med diabetes med metoder, som fungerer både i mødet med diabetes behandlere og i hverdagslivets håndtering af diabetes. Målet er at bidrage til den bedst mulige livskvalitet for personer med diabetes.

Vores forskning fokuserer på initiativer til at fremme psykosocial sundhed og støtte indenfor de følgende områder: diabetes-stress, psykosocial støtte i rutinediabetesbehandling, diabetes og arbejdsliv, diabetesteknologi, livet efter diagnose med type 1 diabetes i voksenalder, peer support, diabetesstigma, spiseforstyrrelser og deltagelse i screeningsprogrammer. 

Den primære målgruppe for forskningen er voksne med diabetes, fx voksne med diabetes- stress samt personer med psykisk sårbarhed og psykisk sygdom. Vi har en livsperspektivstilgang, som sætter fokus på kritiske tidspunkter, hvor psykosocial støtte kan være relevant, fx når der opstår forandringer i hverdags- eller arbejdslivet, eller når der opstår ændringer i diabetesbehandlingen. Vores forskning er også målrettet personer og institutioner i målgruppernes sociale netværk herunder sundhedsprofessionelle, ‘social-arbejdere’, arbejdsgivere, kolleger, pårørende og familier.

Vi udfører vores forskning og udvikler metoder i et tæt samarbejde med personer med diabetes og med klinisk praksis. Overordnet omhandler vores forskning behovsafdækning, interventionsudvikling, samt evaluerings- og implementeringsforskning, og vi bruger en række forskellige kvalitative og kvantitative metoder. Disse inkluderer fx spørgeskemaundersøgelser og interviews med fokus på psykosociale aspekter af diabetes og diabeteshåndtering i hverdagen, workshops indenfor en design-baseret forskningsramme samt feasibility- og effektstudier, herunder realistisk evaluering. 

Aktuelle forskningsprojekter

Udvikling og afprøvning af en intervention til at reducere diabetes-stress blandt voksne med type 1-diabetes
Feasibility-studie af nye metoder til fremme af psykosocial støtte til voksne med nydiagnosticeret type 1 diabetes
Oversættelse og validering af T1-DDS (spørgeskema til at vurdere diabetes-stress blandt voksne med type 1 diabetes)
Psykosocial støtte i rutinediabetesbehandling
Peer support
STENO TECH
Livet med Kontinuerlig Glukosemonitorering – En fænomenologisk undersøgelse af de sociale og emotionelle aspekter af at skulle lære at leve med ny medicinsk teknologi blandt personer med type 2-diabetes i Danmark
Barrierer og facilitatorer for deltagelse i diabetisk retinopati screening blandt personer med type 2 diabetes
DIA-stress 2018- SDCC: Arbejdsrelateret diabetesstress blandt personer med type 1 diabetes i Danmark og Finland 
DIA-liv SDCC (2019-2021): Arbejdslivslængde, fastholdelse og udfordringer blandt personer med type 1 og type 2 diabetes. 
Project DiaJOB (2021): Udvikling og testning af guide og dialogværktøjer til at håndtere type 1 diabetes på arbejde 
COVID-19 og diabetes: Psykosociale konsekvenser af coronapandemien blandt persioner med diabetes 
DEPSY (i samarbejde med education og klinisk forskning – link hertil)
Forskningsmedarbejdere

Lene Eide Joensen, Seniorforsker
Pil Lindgreen, Post doc.
Vibeke Stenov, Post doc.
Astrid Andrea Schultz, Ph.d.-studerende
Gabriela Byskov Petersen, Ph.d.-studerende
Kristoffer Panduro Madsen, Ph.d.-studerende

Freja Bang Mikkelsen, studentermedhjælper
Lina Sletbjerg Skov, studentermedhjælper
Laura Meldgård, studentermedhjælper
Signe Hellung Schønning, studentermedhjælperRedaktør