Efter og videreuddannelse for ansatte på SDCC

​SDCC leverer diabetesbehandling i verdensklasse, og det høje, faglige niveau har stor betydning for den videre udvikling på centret. Med virkning fra 1. januar 2018 har SDCC derfor vedtaget nye fælles rammer og retningslinjer for efter -og videreuddannelse.

De nye fælles rammer og retningslinjer sætter standarden for, hvordan efter- og videreuddannelse (EVU) herunder rejseaktivitet skal foregå på tværs af organisationen. Målet er, at alle ansatte på SDCC, uanset funktion og placering, skal have mulighed for EVU.


Regler for rejseaktivitet

Sammen med de nye rammer for EVU er nye regler for rejseaktivitet for medarbejdere på SDCC trådt i kraft. Som hovedprincip dækkes rejseaktivitet af SDCC-midler. Det vil således ikke længere være muligt for den enkelte medarbejder at modtage bidrag fra parter som fx pharma og medicovirksomheder til dækning af rejseaktivitet.

Afklaring med nærmeste leder

De faste medarbejderudviklingssamtaler (MUS) mellem medarbejder og nærmeste leder danner rammen for fastlæggelsen af EVU og andre kompetence- og karriereudviklingsaktiviteter. Derved sikres, at alle ansatte løbende drøfter behovet for EVU i lyset af SDCC’s strategiske fokus sammenholdt med den ansattes opgaver og faglige/personlige udvikling på kort og lang sigt.

Nærmeste leder skal ligeledes godkende, at rejseaktivitet følger SDCC's strategi og fokus.

Læs mere

Notat om rammer for efter- og videreuddannelse
Retningslinjer for rejseaktivitet

Redaktør