Introduktionsstillinger til akademikere

Med introduktionsstillinger får du som ledig akademiker mulighed for ansættelse i en midlertidig stilling til 80 % af begyndelsesløntrinnet for din overenskomst.

Hvad ​er en introduktionsstilling?

Med en introduktionsstilling kombineres beskæftigelse og uddannelse. Ordningen giver din arbejdsgiver mulighed for at ansætte dig i et år med kun 80 % af overenskomstens begyndelsesløn. Til gengæld for lønreduktionen er arbejdsgiveren forpligtiget til at afsætte tid til uddannelse og oplæring i løbet af din ansættelse. 

Formål med int​roduktionsstillingerne

Formålet med oplærings- og uddannelsesforpligtelsen er, at du i løbet af ansættelsesperioden får træning i arbejdsopgaverne og dermed øger dine muligheder for varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Hvem​ henvender tilbuddet sig til?

Aftalen gælder for akademikere, som er omfattet af aftalen mellem Akademikerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn, og som har været ledige i et år eller mere.

Hvordan søge​r man en introduktionsstilling?

Introduktionsstillinger bliver slået op her på hjemmesiden på lige fod med andre ledige job i Region Hovedstaden. Det fremgår af jobopslaget at det drejer sig om introduktionsstilling for akademikere. Du skal sende din ansøgning online via vores elektroniske rekrutteringssystem.​

Hvordan aflø​nnes man i aftalen?

Lønnen er 80 % af begyndelsestrinnet for den pågældende uddannelse uanset anciennitet. Ansatte i introduktionsstillinger får ikke centralt aftalte tillæg, men lokalt på arbejdspladsen kan der indgås aftaler om funktions-, kvalifikations- og resultatløn. Du optjener lønanciennitet under ansættelsen.

Spørgsmål o​m introduktionsstillinger til akademikere?

Region Hovedstaden yder ikke råd og vejledning vedr. introduktionsstillinger til akademikere. Her bedes du kontakte dit jobcenter.

Gå til oversigt over Jobcentre p​å Jobnet 

Redaktør