Specialestuderende eller praktikanter til ASFALT 2-projektet

​Skriv dit speciale på ASFALT 2-projektet – et samarbejde mellem gadeidrætsorganisationen GAME, Syddansk Universitet (SDU) og Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

 I ASFALT 2-projektet (2021-2024) evaluerer SDU og SDCC GAME’s gadeidrætsprogram i Danmark, kaldet GAME Community. Projektet undersøger virkningsfulde mekanismer i den peer-to-peer indsats, som GAME’s unge frivillige (Playmakere) implementerer, når de arrangerer åbne og gratis træninger i streetbasket, dans, parkour eller gadefodbold for børn og unge. Vi anvender kvalitative og kvantitative metoder til at dokumentere og analysere hvorvidt og hvordan GAME når deres målgruppe af børn og unge, med et særligt fokus på idrætsuvante piger. Desuden undersøges hvorvidt GAME’s aktiviteter kan karakteriseres som positive fællesskaber, der fremmer fysisk aktivitet – og det er til denne del vi nu søger specialestuderende eller praktikanter.

Projektet er en unik mulighed for dig, som gerne vil deltage i et konkret forskningsprojekt med forankring i praksis og i lokalsamfund over hele landet. Vi søger dygtige og motiverede specialestuderende og praktikanter fra fag som idræt, antropologi, sociologi, sundhedsfremme, folkesundhedsvidenskab, m.fl. Du kommer til at indgå i et stærkt team under Steno Sundhedsfremmeforskning sammen med andre ph.d.- og specialestuderende og med mulighed for vejledning og sparring. Du får mulighed for at generere selvstændig empiri i relation til peer-to-peer indsatser, fysisk aktivitet, sundhedsfremme, formidling og pædagogik.

Din rolle

Vi søger specialestuderende eller praktikanter, der vil indgå i vores dataindsamling i foråret og efteråret 2022. Dataindsamlingen består af systematiske observationer af GAME aktiviteter med metoderne SOFIT (System for Observing Fitness Instruction Time) og SOCARP (System for Observing Children’s Activity and Relationships during Play). 

Vi forventer, at du kan deltage i dataindsamlingen i udvalgte uger i løbet af maj-juni samt september 2022. Observationerne vil foregå om eftermiddagen forskellige steder i landet. Som specialestuderende vil du få adgang til det samlede datamateriale fra observationerne, som kan bruges selvstændigt eller i sammenhæng med andre typer empiri i dit speciale. Du vil blive oplært i – og få praktisk erfaring med – en kombination af metoderne SOFIT og SOCARP og får et bevis for din deltagelse i kurset. Du får selvfølgelig frihed til selvstændigt at præge dit specialeprojekt i samarbejde med din vejleder fra universitetet. 

Henvendelse og kontaktperson 

Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail til videnskabelig assistent Julie Hellesøe Christensen (julie.hellesoee.christensen@regionh.dk​) med en beskrivelse af dig selv, dine interesser og evt. dit specialeprojekt. 

Send os din motiverede e-mail hurtigst muligt og senest søndag den 24. april 2022. 


Redaktør