Samfunds- og folkesundhedsvidenskabelige specialestuderende

​Steno Diabetes Center Copenhagen søger samfunds- og folkesundhedsvidenskabelige specialestuderende til studier over sociale og sundhedsfremmende indsatser i lokalsamfundet.

Lokalsamfundsgruppen på Steno Diabetes Center er i gang med at udvikle og teste et værktøj til karakterisering af lokalsamfund. Værktøjet skal bruges til at skaffe information om væsentlige forhold for udviklingen af meningsfulde og lokalt prioriterede sociale og sundhedsfremmende aktiviteter i lokalsamfundet.

Værktøjet er videnskabeligt forankret og benytter både kvalitative og kvantitative metoder til
  1. at kortlægge lokalsamfundets fysiske og ikke-fysiske strukturer i form af fx foreninger, institutioner, projekter og sociale netværk
  2. at beskrive den socio-økonomiske og kulturelle sammensætning af lokalsamfundets beboere
  3. at belyse beboernes egne perspektiver på lokalsamfundets tilstand og udvikling
  4. at belyse lokale professionelle aktørers muligheder for at engagere sig i lokalsamfundets sociale og sundhedsfremmende udvikling.

Vi søger specialestuderende til at bidrage til udviklingen, kvalitetssikringen og afprøvningen et dette lokalsamfundsanalyseværktøj. Afprøvningen af værktøjet vil finde sted i det socialt udsatte boligområde Tingbjerg i Københavns nordvest-kvarter.

Mere info og kontakt

Hvis du er interesseret i dette eller relaterede emner, kan du kontakte forskningsleder Paul Bloch (e-mail: paul.bloch@regionh.dk)  for at få en snak om muligheder og behov for at lave et specialestudie indenfor indsatsområdet ”Sundhed og Lokalsamfund”.


Redaktør