Specialestuderende eller praktikanter til evaluering af projektet Naturfamilier

​Naturfamilier – sundhedsfremme- og implementeringsforskning i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Har det din interesse, og skal du i praktik eller skrive speciale i 2020 -2021? Så har du nu mulighed for at søge en praktik- eller specialeplads hos Steno Diabetes Center Copenhagen i enheden for Sundhedsfremmeforskning.

Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen søger specialestuderende eller praktikanter med interesse i at bidrage til evalueringen af projektet Naturfamilier.

Projektets formål er at få flere børnefamilier mere ud i naturen, og projektets målsætning er at udbrede og implementere Naturfamilie-interventionen i alle danske kommuner med deltagelse af både naturvante og naturuvante familier. 

Aktiviteterne i interventionen arrangeres og gennemføres hovedsageligt af de deltagende familier selv, mens kommunikation mellem familierne og inspiration til aktiviteter foregår gennem særlige platforme udviklet af Danmarks Naturfredningsforening, som desuden er ansvarlig for at implementere, understøtte og udbrede Naturfamilier, mens Sundhedsfremme står for at evaluere interventionen.

Evalueringen indeholder en procesevaluering og en monitorering af interventionens elementer. I den kommende periode vil Naturfamilie-interventionen udbredes til familier i udsatte boligområder, og i den forbindelse bliver der mulighed for at gennemføre evaluering og forskning med særligt fokus på naturuvante familiers deltagelse. Du kan derfor få mulighed for at bidrage til dataindsamling såvel som databehandling og analyse i den periode, du er i praktik eller skriver dit speciale med udgangspunkt i en udvalgt problemstilling, der relaterer sig til implementeringen af interventionen. 

Profil

Vi søger én eller flere specialestuderende eller praktikanter, som senere ønsker at skrive speciale med udgangspunkt i Naturfamilier, og som kan arbejde selvstændigt med at udvikle og udforske relevante vinkler og problemstillinger set med et sundhedsfremmende perspektiv, og som kan bidrage til at dokumentere viden om interventionen. Det vil være en fordel, hvis du har mod på og mulighed for at skrive og aflevere dit speciale som en videnskabelig artikel.

Ansættelsesvilkår

Som specialestuderende eller praktikant får du ikke løn, men vi kan tilbyde sparring, erfaringsudveksling og vejledning samt mulighed for at indgå i et projekt og en projektgruppe, hvor dit bidrag kommer til at spille en vigtig rolle.

Information og ansøgning

Vil du vide mere om projektet Naturfamilier kan du finde flere informationer på projektets hjemmeside.

Hvis du er interesseret, så send en motiveret ansøgning til
Rikke Hartmeyer, postdoc og Ph.d.: rikke.dalgaard.hartmeyer@regionh.dk
Ansøgningen bør indeholde en beskrivelse af dine faglige interesser af relevans for projektet, information om dit specialeprojekt eller praktik (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) og vedhæft CV samt karakterudskrift.

Vi kalder løbende egnede kandidater til samtale.
Redaktør