Praktikanter og specialestuderende til forskning om sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsskoler

​Vil du være med til at skabe ny viden og bæredygtige sundhedsfremme indsatser på erhvervsskoler? Så har du mulighed for at ansøge om praktik eller specialeplads hos Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), sundhedsfremmeforskning.


Hos forebyggelsesgruppen i enheden for Sundhedsfremmeforskning hos SDCC er vi i gang med at opdyrke viden og handling i relation sundhedsfremme på erhvervsskoler. For nyligt har vi gennemført den nationale kortlægning UNG 19 – Sundhed og Trivsel på Erhvervsuddannelser 2019, og vi er i gang med at evaluere et større interventionsprojekt – Røgfri Erhvervsskoler. 

Vi har også fremadrettet et stort fokus på sundhedsfremme på erhvervsuddannelser, hvor vi er i gang med at udvikle og pilotafprøve et innovativt sundhedsfremmeprojekt på erhvervsskoler: Data-Sund-EUD.  Projektet er et samskabelsesprojekt mellem to Steno Diabetes Centre (SDCC og SDCS), erhvervsskoler (EUD), kommuner og lokale partnere, som sammen afprøver og udvikler en model for sundhedsfremme på erhvervsskoler. Projektet har særligt fokus på lokalt ejerskab og forankring, involvering af relevante parter samt en datadreven tilgang.  

Lige nu søger vi praktikanter og specialestuderende til erhvervsskoleområdet. Det er en unik mulighed for dig, som gerne vil deltage i et konkret forskningsprojekt, og som ønsker at være med til at udforske, udvikle og evaluere evidensbaserede- og bæredygtige indsatser med erhvervsskoler som setting.

Du kommer til at indgå i en stærk projektgruppe under Team ’Børn & Unge’ med rig mulighed for at udbygge dit netværk, anvende og udvikle dine faglige kompetencer samt få sparring og vejledning.

Din rolle som praktikant

Hvis du søger praktik, kan du enten komme i virksomhedspraktik (dvs. når du er færdiguddannet) eller i praktik i forbindelse med dit studie. Som praktikant, vil du, alt efter kompetencer og interesser:

 • Bidrage til afholdelse af workshops og møder på erhvervsskoler 
 • Bidrage til dataindsamling på skoler (fx opsætning af spørgeskema i SurveyXact, gennemføre interviews, observationer eller uddeling af spørgeskemaer).
 • Bidrage til databehandling- og analyse (fx transskribering, kodning af kvalitative interviews eller statistiske analyser).
 • Bidrage til formidling af resultater (videnskabelige artikler, rapporter, præsentationer) 
 • Indgå i det daglige arbejde, herunder mødeaktivitet internt og eksternt og ad hoc-opgaver (fx bidrage til korrekturlæsning, printe materialer og skrive referater etc.).
I udgangspunktet søger vi at fastholde vores virksomhedspraktikanter i otte uger. Skolepraktik skal være minimum 2 måneder, og praktikanter med en lang praktik vil blive prioriteret før dem med en kort. 

Din rolle som specialestuderende

Hvis du søger en specialeplads, søger vi studerende med interesse for følgende problemstillinger og metoder:
 • Problematikker omkring ’røgfri arbejdstid’ for ansatte på erhvervsskoler med røgfri skoletid i relation til projekt Røgfri Erhvervsskoler (kvalitativt og/eller kvantitativt).
 • Kommunernes rolle, oplevelser etc. i forhold til at understøtte sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsskoler generelt og i særdeleshed i forhold til projekt Røgfri Erhvervsskoler (kvalitativt).

​Derudover, er der stor lydhørighed i forhold til evt. andre problemstillinger, du ønsker at undersøge. Det kan være en god idé at kickstarte dit speciale med en studiepraktik på SDCC. Vi forventer, at du udover dit selvstændige arbejde med specialet er indstillet på at deltage i erhvervsskole-gruppemøder, præsentere dine fund løbende samt, ved behov, at bidrage til at løfte mindre opgaver i gruppen.


Det er altid en stor fordel (men ikke et krav), hvis du har mod på og ambition om, at udgive en videnskabelig artikel på baggrund af dit speciale.

Din profil

Vi søger ambitiøse og metodestærke praktikanter og specialestuderende, som både kan arbejde selvstændigt, deltage aktivt i samarbejdet og ikke er bange for at bidrage ude i felten. Som skolepraktikant, skal du helst være startet på din kandidat. Vi har tidligere haft studerende og praktikanter med følgende baggrunde: folkesundhed, sundhedsfremme, idræt, sociologi, antropologi mm. 

Henvendelse og mere information

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte videnskabelig assistent Clara Heinze, clara.heinze@regionh.dk​ eller ph.d.-studerende Anneke Vang Hjort, anneke.vang.hjort@regionh.dk

Hvis du ønsker at søge praktik eller specialeplads, skal du sende en motiveret ansøgning til ovenstående, som skal indeholde:
 • CV
 • karakterudskrift
 • en beskrivelse af dig selv og dine interesser forhold til de skitserede arbejdsopgaver og de to projekter (Røgfri Erhvervsskoler/ Data-Sund-EUD)
 • information om din praktik (virksomhedspraktik/studiepraktik, tidsperiode, omfang osv.) 
 • gerne et eksempel på noget, som du selv har skrevet, fx en af dine tidligere opgaver fra universitetet 

Vi glæder os til at høre fra dig – og vi indkalder løbende egnede kandidater til samtale.​


Redaktør