Specialestuderende eller praktikanter til forskning om sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsskoler

​Vil du være med til at skabe ny viden og bæredygtige sundhedsfremme indsatser på erhvervsskoler? Så har du mulighed for at ansøge om praktik eller skrive dit speciale hos Steno Diabetes Center Copenhagen, sundhedsfremmeforskning.

​Hos forebyggelsesgruppen i enheden for Sundhedsfremme hos Steno Diabetes Center Copenhagen er vi i gang med at opdyrke viden og handling i relation sundhedsfremme på erhvervsskoler. For nyligt har vi gennemført den nationale kortlægning UNG 19 – Sundhed og Trivsel på Erhvervsuddannelser 2019. Og vi er i gang med at evaluere et større interventionsprojekt – Røgfri Erhvervsskoler – om implementering af røgfri skoletid på erhvervsskoler i samarbejde med Hjerteforeningen og Kræftens Bekæmpelse.

Vi har også fremadrettet et stort fokus på sundhedsfremme på erhvervsuddannelser, og har nye interventions- og samskabelsesprojekter i støbeskeen. Vi lægger stor vægt på involvering af professionelle (skoler, NGO’er, kommuner etc.) i vores forskning, og vores forskning bliver til i et tæt samspil med praksis med henblik på at skabe konkrete forbedringer i praksis.

Lige nu søger vi både praktikanter og specialestuderende til erhvervsskoleområdet. Det er en unik mulighed for dig, som gerne vil deltage i et konkret forskningsprojekt (Røgfri Erhvervsskoler), og som ønsker at være med til at udforme og udforske nye evidensbaserede- og bæredygtige indsatser med erhvervsskoler som setting, eller som ønsker at arbejde med et stort datasæt (UNG 19).

Du kommer til at indgå i en stærk projektgruppe under teamet ’Børn, Unge og Settings’ med rig mulighed for at udbygge dit netværk, anvende og udvikle dine faglige kompetencer samt få sparring og vejledning.


Din rolle

Hvis du søger praktik, kan du enten komme i virksomhedspraktik (dvs. når du er færdiguddannet) eller i praktik i forbindelse med dit studie. Som praktikant, vil du, alt efter kompetencer og interesser:

 • Indgå i det daglige arbejde, herunder mødeaktivitet internt og eksternt og ad hoc-opgaver (fx bidrage til forskningsansøgninger, korrekturlæsning, opsætning af spørgeskema i SurveyXact etc.).
 • Bidrage til dataindsamling på skoler (fx interviews og uddeling af spørgeskemaer), særligt i forbindelse med projekt Røgfri Erhvervsskoler.
 • Bidrage til databehandling- og analyse (fx transskribering, kodning af kvalitative interviews eller statistiske analyser).

I udgangspunktet søger vi fuldtidspraktikanter, men er også indstillede på at imødekomme dine behov i forhold til fx studie eller a-kasse.


Hvis du søger en speciale-plads, søger vi studerende med interesse for følgende problemstillinger og metoder:

 • Problematikker omkring ’røgfri arbejdstid’ for ansatte på erhvervsskoler med røgfri skoletid i relation til projekt Røgfri Erhvervsskoler (kvalitativt og/eller kvantitativt).
 • Kommunernes rolle, oplevelser etc. i forhold til at understøtte sundhedsfremme og forebyggelse på erhvervsskoler generelt og i særdeleshed i forhold til projekt Røgfri Erhvervsskoler (kvalitativt).
 • Prædiktorer for overvægt blandt erhvervsskoleelever på baggrund af UNG19-data (kvantitativt).
 • Mental sundhed og trivsel blandt erhvervsskoleelever på baggrund af UNG19-data (kvantitativt).
 • Derudover, er der stor lydhørighed i forhold til evt. andre problemstillinger, du ønsker at undersøge.


Det kan være en god idé at kickstarte dit speciale med en studie-praktik på SDCC.

Det er altid en stor fordel (men ikke et krav), hvis du har mod på og ambition om, at udgive en videnskabelig artikel på baggrund af dit speciale.


Din profil

Vi søger ambitiøse og metodestærke praktikanter eller specialestuderende, som både kan arbejde selvstændigt med en af ovenstående problemstillinger, deltage aktivt i samarbejdet og ikke er bange for at bidrage ude i felten.

Henvendelse og mere information

Hvis du vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte forsker og teamleder Charlotte Demant Klinker på charlotte.demant.klinker@regionh.dk som du også skal sende en motiveret ansøgning til, der indeholder:

 • CV
 • karakterudskrift
 • en beskrivelse af dig selv og dine interesser forhold til de skitserede problemstillinger
 • information om dit specialeprojekt (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) eller din praktik (virksomhedspraktik/studiepraktik, tidsperiode, omfang osv.)
 • et eksempel på noget, som du selv har skrevet, fx en af dine tidligere opgaver fra universitetet.

Vi kalder løbende egnede kandidater til samtale.


Redaktør