Specialestuderende i klinisk eller human ernæring søges til to kliniske forsøg indenfor kostbehandling af type 1- og type 2-diabetes

​Ernæringsenheden i klinikken søger en eller flere specialestuderende i klinisk eller human ernæring til to igangværende randomiserede interventionsstudier på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Begge interventionsstudier omhandler effekten af forskellige undervisningskoncepter i kulhydrattælling sammenlignet med standardbehandlingen af type 1 (T1D) og type 2 diabetes (T2D). Hypotesen er, at patienter med T1D og T2D, som deltager på et gruppebaseret kursus i enten basal eller udvidet kulhydrattælling med praktisk undervisning af diætister, kan forbedre deres diabetesregulering sammenlignet med den individuelle diætvejledning, som patienterne i dag rutinemæssigt får tilbudt i diabetesambulatorier. Denne hypotese testes i to randomiserede interventionsstudier. Forsøgsperioden i begge studier er 12 måneder med 6-månders interventionsperiode og 6-måneders follow-up. 

  • Studie 1: “The Dietary Education Trial in Carbohydrate Counting (DIET-CARB Study): A randomized, parallel, open-label, intervention study comparing different approaches to dietary self-management in patients with type 1 diabetes” (1). Studiet vil inkludere over 200 patienter med T1D, som randomiseres til en af tre grupper: undervisning i BCC-konceptet, undervisning i ACC-konceptet inkl. en bolusberegner eller standardkostbehandling: individuel vejledning (kontrolgruppe) 


  • Studie 2: “Effects of basic carbohydrate counting versus standard outpatient nutritional education: A randomized controlled trial focusing on HbA1c and glucose variability in patients with type 2 diabetes (The BCC Study)” (2). Studiet vil inkludere over 200 patienter med T2D, som randomiseres til en af to grupper: undervisning i BCC-koncept som add-on til standardkostbehandling eller standardkostbehandling alene (kontrolgruppe).

Outcomes 

De primære outcomes er ændringer i HbA1c eller glukoseudsving imellem grupperne efter 6-måneders intervention og sekundære outcomes inkluderer bl.a. ændringer i kropsvægt, kropssammensætning, plasmalipider, blodtryk og kostrelateret livskvalitet. 

Hvor foregå studierne? 

Forsøgene foregår på SDCC i Gentofte. I efteråret 2021 flytter SDCC ud ved siden af Herlev Hospital. 

Din profil 

Vi søger en eller flere specialestuderende, som ønsker at skrive speciale indenfor ovenstående emne. Som specialestuderende får du ikke løn, mens du er tilknyttet Ernæringsenheden på SDCC. 

Vi søger specialestuderende, som kan arbejde selvstændigt, er god til at arbejde systematisk og bevare overblikket og som gerne vil have erfaringer med dataindsamling og statistisk databehandling i forbindelse med kliniske kostinterventioner. Studierne involverer en høj grad af patientkontakt. Derfor forventes det, at du er god til og kan lide at tale med mennesker. Desuden skal du kunne tale og forstå dansk, da du skal kommunikere på dansk med forsøgspersonerne, som er diabetes patienter tilknyttet klinikken på SDCC. 

Det er en fordel, hvis du har 45 ECTS til specialet. 

Dine opgaver

Dine opgaver vil inkludere at gennemføre forsøgsdage, herunder lave fysiske undersøgelser på forsøgspersoner, at indsamle data og registrere data i softwareprogrammet REDCap samt at analysere udvalgte data til dit speciale. Forud for opstart på forsøgsdage vil du blive oplært i at lave de kliniske undersøgelser og anvende den elektroniske patientjournal ”Sundhedsplatformen” til booking og journalskrivning samt REDCap til dataindsamling. 

Henvendelse og mere information

Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail til Bettina Ewers med en beskrivelse af dine interesser i forhold til de skitserede projekter, information om dit specialeprojekt (ECTS, tidsperiode, omfang osv.) og vedhæft CV og karakterudskrift. Bettina Ewers har været ekstern vejleder for flere specialestuderende tilknyttet Institut for Idræt og Ernæring gennem årene og indkalder løbende egnede kandidater til samtale.

Kontakt 

Ernæringschef og ph.d.-studerende Bettina Ewers: bettina.ewers@regionh.dk

Referencer

1. Ewers B, Vilsbøll T, Andersen HU, Bruun JM. The Dietary Education Trial in Carbohydrate Counting (DIET-CARB Study): study protocol for a randomized, parallel, open-label, intervention study comparing different approaches to dietary self-management in patients with type 1 diabetes BMJ Open 2019; 39: e029859. 

2. Ewers B, Bruun JM, Vilsbøll T. Effects of basic carbohydrate counting vs. standard outpatient nutritional education (The BCC Study): study protocol for a randomized, parallel open-label, intervention study focusing on HbA1c and glucose variability in patients with type 2 diabetes BMJ Open 2019;9:e032893. Redaktør