Specialestuderende søges til DAPL-projektet

Skriv dit speciale på DAPL-projektet, et samarbejde mellem Dansk Skoleidræt, DGI, KU og Sundhedsfremme ved Steno Diabetes Center Copenhagen. Projektet er en unik mulighed for dig, som gerne vil deltage i et konkret forskningsprojekt med forankring i praksis..

Formålet med forskningsprojektet er at oversætte og tilpasse et velafprøvet canadisk instrument, der måler physical literacy hos børn i 8-12 års alderen til dansk sprog og kontekst/forhold. Physical literacy er en forudsætning for livslang deltagelse i idræt og andre bevægelsesaktiviteter, både organiserede og uorganiserede og er således afgørende for en lang række faktorer, der påvirkes af deltagelse i bevægelse såsom læring, mental, social og fysisk sundhed. Physical literacy er midlertidig aldrig blevet undersøgt i en dansk kontekst, og for at man kan undersøge dets betydning for mental, social og fysisk sundhed, er der behov for en måde, hvorpå det kan måles. Dataindsamling foregår i januar til juni 2020.


Vi søger

Dygtige, ambitiøse og motiverede specialestuderende fra studieretninger som antropologi, sociologi, sundhedsfremme, folkesundhedsvidenskab, IT, pædagogik, psykologi, idræt, m.fl. Du kommer til at indgå i en stærk projektgruppe under Steno Sundhedsfremmeforskning sammen med andre ph.d.- og specialestuderende og med mulighed for vejledning og sparring.

Du får mulighed for at generere selvstændig empiri i relation til forebyggelse, fysisk aktivitet, motorik, motivation for fysisk aktivitet, formidling og pædagogik.


Vi forventer

Engagement, deltagelse og samarbejde. Hvis du kan og vil skrive og aflevere (dele
af) dit speciale som en videnskabelig artikel, er det en klar fordel. Vi har løbende delstudier og projekter, hvor du kan indgå afhængigt af dine kompetencer, præferencer og tidsplan. Du får selvfølgelig frihed og pligt til selvstændigt at præge dit projekt i samarbejde med din vejleder fra universitetet.

Hvis du er interesseret

Send en motiveret e-mail til :
Ph.d.-studerende på projektet, Paulina Sander Melby  (paulina.sander.melby@regionh.dk)

 med CV, karakterudskrift, en beskrivelse af dig selv, dine interesser, dit studie, dit specialeprojekt (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) samt et eksempel på noget, som du selv har skrevet, fx en af dine tidligere opgaver fra universitetet.

Læs mere om projektet

Redaktør