Specialestuderende søges til forskningsprojekt om ’tidsbegrænset spisning’ i behandlingen af type 2 diabetes

​Har du interesse for sundhedsvidenskabelig forskning og kvalitative metoder og kunne du tænke dig at lave speciale på Steno Diabetes Center Copenhagen?

Vi planlægger et stort interventionsstudie (RCT), der har til formål at undersøge effekterne af såkaldt tidsbegrænset spisning (eng. time-restricted eating) i behandlingen af type 2 diabetes.

Gennem fokusgruppeinterviews med borgere med type 2 diabetes, deres pårørende og sundhedsprofessionelle er vi i gang med at afdække deres tanker om tidsbegrænset spisning. Formålet er at bruge disse indsigter til at designe en tidsbegrænset spisningsintervention, så den bedst muligt er tilpasset målgruppens behov. Vi ønsker herefter at pilotteste interventionen.

I et specialeprojekt vil du være med til at udføre pilotstudiet og blive en del af en tværvidenskabelig projektgruppe, der inkluderer forskere fra Sundhedsfremme og Klinisk Forskning på Steno Diabetes Center Copenhagen. Der vil være god mulighed for sparring undervejs i specialeforløbet. Specialet vil inkludere brugen af kvalitative metoder, da ønsket er løbende at interviewe deltagerne om deres tanker og oplevelser med tidsbegrænset spisning. Pilotstudiet er endnu ikke færdigdesignet, så der vil være mulighed for at komme med egne idéer.

Vi planlægger at gennemføre pilotstudiet i december 2020-april 2021.

Vi ønsker en studerende som:

  • er tilknyttet universitetet og læser en kandidat i fx folkesundhedsvidenskab, sociologi, antropologi, human ernæring el. lign
  • er ved at planlægge sit speciale
  • er ambitiøs og arbejder selvstændigt
  • har erfaring med og interesse for kvalitative metoder og analysetilgange

Hvis opslaget har fanget din interesse, er du velkommen til at kontakte os.
Natasja Bjerre Martinsen Ph.d.-studerende, MSc

Jonas Salling Quist Post doc, MSc, PhD


Redaktør