Specialestuderende til kvalitativ pilotafprøvning i ASFALT-projektet

Skriv dit speciale på ASFALT-projektet – et samarbejde mellem gadeidrætsorganisationen GAME og Sundhedsfremmeforskning ved Steno Diabetes Center Copenhagen.

I ASFALT-projektet (2018-2023) videreudvikler og evaluerer partnerorganisationerne GAME’s frivilliguddannelse. Projektet undersøger virkningsfulde mekanismer i den peer-to-peer indsats, som GAME’s frivillige Playmakere implementerer på gadeplan, når de arrangerer træninger i streetbasket, dans, parkour eller streetfodbold for børn og unge fra deres boligområder. Der vil blive anvendt kvalitative og kvantitative metoder til at dokumentere og analysere den nuværende implementering samt pilotafprøve prototyper på en ny frivilliguddannelse.

Projektet er en unik mulighed for dig, som gerne vil deltage i et konkret forskningsprojekt med forankring i praksis og i lokalsamfund over hele landet. Vi søger en/eller to dygtige, ambitiøse og motiverede specialestuderende fra fag som antropologi, sociologi, sundhedsfremme, kommunikation, folkesundhedsvidenskab, pædagogik, psykologi, idræt, m.fl.

Du kommer til at indgå i en stærk projektgruppe under Steno Sundhedsfremmeforskning sammen med andre ph.d.- og specialestuderende og med mulighed for vejledning og sparring. Du får mulighed for at generere selvstændig empiri i relation til sundhedsfremme, peer-to-peer indsatser, fysisk aktivitet, formidling og pædagogik.

Din rolle

Vi forventer engagement, deltagelse og samarbejde. Hvis du kan og vil skrive og aflevere (dele af) dit speciale som en videnskabelig artikel, er det en klar fordel. Vi søger konkret til specialestuderende at skrive sit speciale i forbindelse med en kvalitativ pilotafprøvning af GAME’s indsats i de udsatte boligområder. Indsatsen løber over sommeren 2019, så optimalt vil du/i kunne samle data i løbet af sommeren og især i august/september. Der er også mulighed for at indgå i teamet i foråret i en praktik/projekt udenfor kursusregi.

Henvendelse og kontaktperson

Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail til postdoc og projektleder Peter Elsborg med CV, karakterudskrift, en beskrivelse af dig selv, dine interesser, dit studie, dit specialeprojekt (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) samt et eksempel på noget, som du selv har skrevet, fx en af dine tidligere opgaver fra universitetet.

Redaktør