Specialestuderende til projekt Naturfamilier

​Skriv dit speciale på Naturfamilieprojektet – et samarbejde mellem Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen og Danmarks Naturfredningsforening.

Sundhedsfremme, Steno Diabetes Center Copenhagen undersøger og evaluerer Danmarks Naturfredningsforenings intervention Naturfamilier.

Naturfamilieprojektet (2018-2022) er målrettet familier med børn i alderen 0-12 år og har til formål at få flere børnefamilier ud i naturen. Steno Diabetes Center Copenhagen evaluerer og monitorerer interventionen og undersøger mental og social sundhed blandt deltagerne. Interventionen er baseret på familie-til-familie leverede aktiviteter, hvor familier planlægger og gennemfører aktiviteter i naturen for andre familier. Tilmelding, oprettelse og kommunikation mellem Danmarks Naturfredningsforening og de tilmeldte familier foregår primært gennem sociale medier, bl.a. gennem en til formålet oprettet hjemmeside og Facebook-grupper.

Projektet er en unik mulighed for dig/jer, som gerne vil deltage i et forskningsprojekt med udgangspunkt i en konkret intervention, der fokuserer på familier, natur og sundhed. Vi søger en/eller to dygtige, ambitiøse og motiverede specialestuderende, der på kandidatniveau studerer fag som antropologi, sociologi, sundhedsfremme, medievidenskab, it-videnskab, folkesundhedsvidenskab, psykologi eller lignende.

Du kommer til at indgå i en stærk projektgruppe under Steno Sundhedsfremmeforskning sammen med andre ph.d.- og specialestuderende og med mulighed for sparring. Du får adgang til at generere selvstændig empiri med fokus på f.eks. forebyggelse, familie til familie indsatser, ophold i og brug af natur, eller kommunikation.

Din rolle

Vi forventer engagement, deltagelse og samarbejde. Hvis du kan og vil skrive og aflevere (dele af) dit speciale som en videnskabelig artikel, er det en klar fordel.

Henvendelse og kontaktperson

Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail til postdoc Rikke Hartmeyer (rikke.dalgaard.hartmeyer@regionh.dk) med CV, karakterudskrift, en kort beskrivelse af dig selv, dine interesser, dit studie, dit specialeprojekt (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) samt et eksempel på noget, som du selv har skrevet, fx en af dine tidligere opgaver fra universitetet.

Information

Information om interventionen kan findes på Danmarks Naturfredningsforenings hjemmeside: https://www.naturfamilier.dk/
For spørgsmål vedrørende opslaget kontakt venligst Rikke Hartmeyer (rikke.dalgaard.hartmeyer@regionh.dk)


Redaktør