Specialestuderende eller praktikanter

Sundhedsfremme og implementeringsforskning på erhvervsskoler – har det din interesse og skal du i praktik eller skrive speciale i 2018-2019? Så har du mulighed for at ansøge om en plads hos Steno Diabetes Center Copenhagen, Sundhedsfremmeforskning

Sundhedsfremme v. Steno Diabetes Center Copenhagen søger specialestuderende, eller praktikanter, med interesse i at bidrage til et projekt om Implementering af røgfri skoletid på erhvervsskoler og/eller En tværsnitsundersøgelse af erhvervsskoleelevers sundhedsprofil.

Ungdomsprofilen fra 2014 viser, at erhvervsskoleelever generelt er sundhedsmæssigt udfordret sammenlignet med gymnasieelever, især i forhold til rygning, hvor prævalensen er 37 % (modsat 12 % for gymnasieelever). På erhvervsskoler hænger rygning sammen med det sociale fællesskab. Implementering af røgfri skoletid kan skabe en anden kultur, som potentielt kan forebygge og begrænse rygning. Men hvordan opfatter elever, ansatte og ledere dette tiltag? Hvilke udfordringer opstår der i implementeringsprocessen, og hvordan takler man disse?

Enheden for forebyggelsesforskning under Sundhedsfremme er i øjeblikket involveret i et større interventionsprojekt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen om indførsel af røgfri skoletid på interesserede erhvervsskoler. I forbindelse med evalueringen af interventionens komponenter, søger vi en eller flere dygtige, ambitiøse og motiverede studerende (eller virksomhedspraktikanter), der vil være med til at belyse implementeringsprocessen. Du vil således kunne bidrage med dataindsamling ude på skolerne, fx interviews, fokusgrupper, spørgeskemaer eller deltagerobservationer.

Derudover er der behov for opdateret og repræsentativ viden om erhvervsskoleelevers sundhed på alle parametre - fra rygning, motion, kost og alkohol til mental trivsel og sociale relationer, og vi gennemfører derfor en tværsnitsundersøgelse i 2019. Du vil få mulighed for at bidrage til denne opgave, fx i forhold til udvikling og pilottest af spørgeskemaet, dataindsamling på skolerne samt analyse.

Profil for den/de specialestuderende

Vi søger en eller flere specialestuderende, eller praktikanter, som senere ønsker at skrive speciale indenfor dette emne, som kan arbejde selvstændigt med at udvikle og udforske elementer af ovenstående emnefelter i sit speciale eller praktik, som kan dokumentere stærke teoretiske eller metodemæssige kompetencer relevante for at løse en af de skitserede problemstillinger og som ikke er bange for at bidrage ude i felten. Det vil være en klar fordel, hvis du har mod på, og mulighed for, at skrive og aflevere dit speciale som en videnskabelig artikel.

Din rolle

Som specialestuderende eller praktikant får du ikke løn mens du er hos os, men vi kan tilbyde sparring og vejledning samt muligheden for at indgå i et projekt under udvikling, hvor din empiri og bidrag kommer til at spille en vigtig rolle.

Henvendelse og mere information

Hvis du er interesseret, så send en motiveret e-mail til Charlotte Demant Klinker med en beskrivelse af dine interesser i forhold til de skitserede projekter, information om dit specialeprojekt eller praktik (ECTS, vejleder, tidsperiode, omfang osv.) og vedhæft CV samt karakterudskrift. Vi kalder løbende egnede kandidater til samtale.

Kontakt

Charlotte Demant Klinker, forsker: charlotte.demant.klinker@regionh.dkRedaktør