​​

Introduktion

​Som medarbejder på Steno Diabetes Center Copenhagen bliver du indkaldt til at deltage i en fælles introduktionsdag. Der findes desuden nogle aktiviteter, der kan være obligatoriske for dig alt efter, hvor du er ansat. Det vil din leder informere dig om.

Fællesintroduktion

Vi holder fælles introduktionsdag for nye medarbejdere 4 gange årligt. Det er obligatorisk at deltage for alle nye medarbejdere med ansættelse over 6 måneders varighed.

Umiddelbart efter din ansættelse vil du modtage en e-mail med information om, hvordan du tilmelder dig den førstkommende fællesintroduktion samt et link til kursusportalen, som er regionens onlinekursuskatalog

Formål

Formålet med introduktionsdagen er at give dig, som ny medarbejder, kendskab til de forskellige områder på SDCC samt forståelse for SDCC's overordnede strategi og mål. Samtidig får du mulighed for at udbygge dit netværk med andre nye medarbejdere, udveksle tanker og erfaringer vedr. det at arbejde på SDCC, som på sigt kan bidrage til øget tværfagligt samarbejde.

Introduktionsdagen er et heldagsarrangement, som afholdes fra ca. kl. 8.30 - 15.00 på SDCC.

Introduktion i din afdeling

Dit individuelle introduktionsprogram i din afdeling er tilrettelagt efter SDCC’s fælles rammer, som den enkelte afdeling tilpasser sine faggrupper og funktioner og den konkrete stilling, du er ansat i.

Obligatoriske kurser

Som ny medarbejder på SDCC er det obligatorisk for dig at tage disse kurser, som også findes i kursusportalen:

  • e-learnings kursus og et praktisk kursus i brandbekæmpelse.

  • e-learningskursus i håndhygiejne, hvor indholdet vil afhænge af, om du har patientkontakt eller ej. 

Alt efter hvilken afdeling du skal starte i, kan der være andre obligatoriske kurser. Det vil din leder informere dig om.  


Redaktør