Strategi og værdier

​En ny strategi blev udrullet i hele organisationen i begyndelsen af 2020. Strategien baserer sig på drejebogen for etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen.

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) blev etableret i 2017 i et visionært samarbejde mellem Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fornden. I den forbindelse blev der udarbejdet en drejebog for SDCC, som udgør vores fundament. 

I forlængelse af drejebogen blev der i 2019 udarbejdet en strategi for de næste to år - 2020 til 2020.

Målet  for SDCC er at tilbyde behandling i verdensklasse og bidrage til et bedre liv og lighed i sundhed for personer med diabetes, deres pårørende og borgere i risiko.

SDCCs strategi

Vi sætter det bedste hold, der samarbejder på tværs med alle interessenter

Vi tilbyder verdensklassebehandling og bidrager til bedre liv og lighed i sundhed

Vi opsøger ny viden, anvender ny teknologi og sikrer implementering, så resultaterne kommer i anvendelse

Vi sætter unikke standarder inden for forskning, uddannelse, behandling og forebyggelse

SDCCs strategiske indsatsområder: 

  • Forskning og udvikling
  • Kompetenceudvikling
  • Samarbejde
  • Det nye SDCC

Forslag til læsning

Redaktør