Diabetisk nyresygdom

​Diabetisk sygdom er en beskadigelse af de små blodkar i nyrerne i en sådan grad, at det påvirker deres funktion. Sygdommen opstår hos ca. 30% af alle personer med type 1 og type 2 diabetes.

Med diabetes følger en øget risiko for at udvikle diabetisk nyresygdom.  Risikoen afhænger blandt andet af antallet af år med diabetes,  men også blodsukkerregulation og arvelige faktorer spiller ind.

 

Nyrernes funktion i kroppen

De vigtigste funktioner i nyrerne er at rense blodet for affaldsstoffer, regulere blodtrykket,  vand og salt-balancen samt surhedsgraden i kroppen. Ydermere spiller nyrerne en væsentlig rolle i vedligeholdelsen af knoglerne samt i produktionen af røde blodlegemer.


Hvad er diabetisk nyresygdom?

Ved diabetisk nyresygdom er nyrernes blodkar blevet utætte. Det medfører, at der udskilles mere  protein  end normalt i urinen - i begyndelsen kun i små mængder, men med tiden vil mængden uden behandling ofte stige. En øget udskillelse af protein gør skade på nyrernes blodkar i en sådan grad, at de ødelægges. I takt med en øget protein udskillelse ses typisk en faldende nyrefunktion. (Albumin er et proteinstof, og er det som bliver målt i urinen).

Der skelnes mellem forskellige grader af protein udskillelse

  • Mikroalbuminuri
  • Makroalbuminuri


Symptomer på diabetisk nyresygdom

Man kan ikke selv mærke en begyndende nyreskade, fordi den øgede udskillelse af albumin typisk ikke giver symptomer. Det er derfor vigtigt med regelmæssig undersøgelse af urinen for at måle mængden af albumin.
 
Først i senere stadier af sygdommen kan man få symptomer på ophobning af salt og vand i kroppen med hævelse af fødder, fingre og øjne.


Forebyggelse og behandling

Flere forskningsstudier, blandt andet på SDCC, har påvist, at det er muligt at forebygge samt hæmme udviklingen af diabetisk nyresygdom.

Det kræver regelmæssig kontrol i diabetesambulatorium for at følge

  • Udskillelsen af albumin
  • HbA1c – hvor der tilstræbes en god diabetesregulation
  • Måling af blodtrykket – hvor behandlingsmål fastsættes

Desuden ved man, at rygning øger risikoen for diabetisk sygdom.


Behandling

Hjørnestenen i behandling af diabetisk nyrefunktion er medicin, der hæmmer et særligt hormonsystem i kroppen ved navn renin-angiotensin-aldosteron-systemet. Generelt gælder det dog, at god kontrol af blodtrykket, mindsker udskillelsen af albumin i urinen.


Senere stadier af sygdommen

Ved stærkt nedsat nyrefunktion kan der være behov for kontrol og behandling i nyremedicinsk ambulatorium. Her vil ydermere kunne opstartes dialyse-behandling, når der ikke længere er nogen nyrefunktion.

Sammenhæng til andre følgesygdomme

Som nævnt er forøget proteinudskillelse i urinen tegn på karskade i nyrerne, men det er også et tegn på generel skade af blodkarrene i kroppen. Der er derfor en øget risiko for sygdom i hjerte og kar i takt med stigende proteinudskillelse i urinen.

Reference

Gæde, P et al. NEJM 2008
Thomas, MC et al. Nat Rev Dis Primers 2015

 

 

 

Redaktør