Diabetes i tal

​SDCC har opdateret den seneste  opgørelse og fremskrivning for udviklingen af diabetes i Danmark.

Hvor mange danskere har kendt diabetes?

Baseret på det ”nye” diabetesregister vurderes det, at 268.565 personer i Danmark havde diabetes i 2015, hvoraf 29.975 havde type 1 diabetes. Dvs. at 238.590 havde kendt type 2 diabetes.

(Kilde: Steno Diabetes Center Copenhagen, EASD 2017).


Hvordan har udviklingen i diabetesforekomsten været i Danmark?

Der har der været en betydelig stigning i antallet af nye diabetestilfælde fra 2,5/1000 personer/år i 1995 til 5,4/1000 personer/år, men efter 2011 er der set et fald til 3,3/1000 personer/år i 2016. Alligevel er det samlede antal personer med diabetes stigende i hele perioden. Det skyldes dels at dødeligheden falder, så patienter med diabetes lever længere, og dels at de store årgange fra 1940’erne bidrager med et stort antal patienter med diabetes. 

Hvor mange har ikke-diagnosticeret diabetes og prædiabetes i Danmark?

Baseret på de store befolkningsundersøgelser GESUS og KRAM vurderes det, at 60.000 har diabetes uden at vide det. Derudover har 292.000 prædiabetes, hvilket er forstadier til type 2 diabetes (Kilde: Diabetesforeningen, Steno, EASD 2017).

 

Redaktør