Diabetes i tal

​SDCC har opdateret den seneste opgørelse og fremskrivning for udviklingen af diabetes i Danmark.

Hvor mange danskere har kendt diabetes?

Baseret på det ”nye” diabetesregister vurderes det, at 295.282 personer i Danmark havde diabetes ved indgangen til 2017. som fordeler sig således: 

  • 29.457 personer med type 1- diabetes 
  • 265.825 personer med type 2-diabetes
(Kilde: Klinisk Epidemiologi, Steno Diabetes Center Copenhagen, EASD 2017).


Hvordan har udviklingen i diabetesforekomsten været i Danmark?

Der har der været en betydelig stigning i antallet af nye diabetestilfælde fra

  • 2,5/1000 personer/år i 1995 til
  • 4,75/1000 personer/år i 2011 

men efter 2011 er der set et fald til

  • 3,53/1000 personer/år i 2016.

Alligevel er det samlede antal personer med diabetes stigende i hele perioden.
Det skyldes dels,  at tilgangen af ny diagnosticerede personer altid har været større end antallet af dødsfald, men også, at dødeligheden falder, så personer med diabetes lever længere, og dels at de store årgange fra 1940’erne bidrager med et stort antal personer med diabetes.       

Hvor mange har ikke-diagnosticeret diabetes og prædiabetes i Danmark?

Baseret på de store befolkningsundersøgelser GESUS og KRAM vurderes det, at 60.000 har diabetes uden at vide det. Derudover har 292.000 prædiabetes, (forstadier til type 2-diabetes).

Kilde: Scand J Public Health. 2018 Sep 17:1403494818799606).

 

Opdateret 15.11.2018

Redaktør