Blodtryk

​Du kan sjældent mærke, om dit blodtryk er for højt. Det skal måles. Forhøjet blodtryk øger generelt risikoen for hjerte-kar-sygdom og især for personer med diabetes.

Det er vigtigt at kende dit blodtryk når du har diabetes

Blodtrykket måles i millimeter kviksølv (mmHg). Det angives med 2 tal, for eksempel 130/80 (udtales: 130 over 80).

  • Det højeste tal kaldes det systoliske blodtryk, og det laveste tal kaldes det diastoliske blodtryk. Det systoliske tryk (slagtrykket) er det maksimale tryk, når hjertet trækker sig sammen og presser blodet ud i blodårerne.
  • Det diastoliske tryk (hviletrykket) er det laveste tryk, når hjertet slapper af mellem to slag, og blodet strømmer frit.

Du kan sjældent mærke, om dit blodtryk er for højt. Det skal måles. Forhøjet blodtryk øger generelt risikoen for hjerte-kar-sygdom og især for personer med diabetes. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på at få kontrolleret dit blodtryk.

Når du har diabetes, er målet for dit blodtryk, at det skal være 130/80 mmHg eller lavere, fx hvis du har diabetisk nyresygdom. 

Redaktør